ESILEHELE TEHASED UUDISED
ARVID UUS
1928(?)-1944
raadiod 1928/29-34/35?
Tallinn, Uus-Kalamaja 19 (1928- ) - Väike-Laagri 1-4 (32-1934) - Tulika 34 (1934-1944)

Raadio-mehaanik Arvid Uus (32-34); Raadiotöökoda Arvid Uus (35); Raadiomehaanik Arvid Uus (40); Raadiotööstus A. Uus (1944)
Hooaeg 1934/35

Aastatel 1928/29-1935(?) ehitas raadiovastuvõtjaid OÜ Esto-MuusikaleTÖÖSTUSE AJALUGU

Rahvusarhiiv ERA.1569.1.2028 (Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Amet); Raadio 22.02.1935 jm.

1935. a. veebruaris ajakirjas Raadio ilmunud artiklis luges Arvid Uus enda töökoja alguseks 1927. aastat. 1936. a-l Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametile esitatud raadio tööalal meistrina registreerimise avalduses nimetas raadioalal iseseisva tegutsemise algusajaks 1929. aastat. 1940. a-l ametile esitatud teistkordses meistrina registreerimise avalduses aga märkis Tallinnas Uus-Kalamaja 19 asunud töökoja asutamise kuupäevaks 20. juuli 1928.

Vahemikus 1925-1936 valmistas Arvid Uus kõik Eesti Telegraafi Agentuuris (ETA) kasutusel olnud raadio vastuvõtuaparaadid. Ilmselt alates hooajast 1928/29 ehitas raadioaparaate OÜ Esto-Muusikale (viimati teadaolevalt veel 1935. a. alguses). Samuti valmistas raadiovastuvõtjaid tellimisel eraisikutele, raadioosi Are raadiotehasele ja teistele ning varustas raadioseadmetega kaubalaevu.

1933. aasta juunis ilmunud reklaami järgi ehitas ja parandas raadio-mehaanik Arvid Uus raadioaparaate, võrk-transformaatoreid, võrk-anoode ja akulaadijaid.
1935. aasta alguses valmistas Arvid Uusi töökoda: esimeses järjekorras võrgutransformaatoreid, siis 3- ja 4-lambilisi võrkvastuvõtjaid vahelduvvoolule eraisikute tellimise peale, kolmandaks 4-lambilisi patareivastuvõtjaid Standard Neutrodüün OÜ Esto-Muusika eritellimise peale. Lisaks üksikosi: madalsagedus-paispoole, poolikomplekte, trummelskaalasid jm. Veel valmistati akulaadijaid, võrkanoode jne.

Arvid Uus pidas oma töökoda kuni Eestist lahkumiseni 1944. a. sügisel. Näiteks palus ta ajalehes Eesti Sõna veel 9.09.1944 ilmunud erakuulutuses pöörduda Raadiotööstusesse A. Uus, Tulika 34.ARVID REINHOLD UUS /sünd. Uss, 1935 nimi ametlikult parandatud: Uus/
Sündinud 23. IV 1897 Tallinnas
Surnud 18. I 1969 Chesteris, New Jerseys, USAs

Arvid Uus omandas esimesed teadmised raadio alal Sõjaministeeriumile allunud Sädetelegraafi osakonnas, kus teenis alates 28. märtsist 1919. Seejärel töötas kuni 1929. a-ni Sidepataljoni laboratooriumis, insener Türna I Eesti Raadio-tööstuses (tegi 1924-1925 mitmesuguseid raadio-telegraafi töid ja töötas jaamade monteerimisel), Sõjaministeeriumi Lennukoolis, lisaks sellele ka iseseivalt väljaspool tööaega.
1928. aasta veebruaris peetud I Eesti raadionäitusel auhinnati lennuväe esindaja A. Uusi 5-lambilist nöitrodüüni amatööride kategoorias I auhinnaga.
Alates 1928. a-st töötas raadio alal iseseisvalt oma töökojas.
1936. aastal taotles Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametis registreerimist meistrina raadio tööalal. Taotlus jäeti rahuldamata, kuna puudus meistri tunnistus. 23. märtsil 1937 registreeriti õppinud töölisena raadio tööalal ning 15. augustil 1940 meistrina raadio tööalal.
1944. aastal põgenes Eestist, siirdus USAsse, kus rajas taas oma töökoja, milles valmistas staatilise elektri masinaid.

Rahvusarhiiv ERA.1569.1.2028 (Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Amet); Vaba Eesti Sõna (New York) 30.01.1969


KUNO UUS
Sündinud 12. VIII 1908
Surnud ?

Arvid Uusi vend. Oli venna juures ametis õpilasena augustist 1926 kuni 1929. a. lõpuni, 1930. aastast kuni 28. augustini 1937 töötas venna töökojas "raadio-aparaatide ja osade valmistamise ning korrastus töödel".
1937-1939 töötas J. Rammuli raadiotehases service-alal, alates augustist 1939 AS Are raadiotehases esmalt III ja seejärel II järgu mehaanikuna raadioaparaatide kontrolli ja korrastuse alal.
Esitas Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametile avalduse enda registreerimiseks õppinud töölisena raadio tööalal juunis 1936 ning teist korda oktoobris 1939. Registreeriti raadio tööala oskustöölisena veebruaris 1940.

Rahvusarhiiv ERA.1569.1.2029 (Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Amet)

raadiotuba[ät]hot.ee