ESILEHELE TEHASED UUDISED
RAADIO EL
1937-1940
Tallinn, Neeme 2 (1937-1939) - Roosikrantsi 8-11 (1940) - Uus 6-3 (1940)

Raadio E.L.; EL, Elmar Kivisalu; Raadiotehniline tööstus EL, Elmar Kivisalu

Müüdi: ? (ainult töökojas?)Hooaeg: 1936/37(?)

Mudel: EL 342V
Toide: võrk
Lambid:
Lainealad: 3
Võnkeringid:
Hind: ? kr.

EL 342V
Nr. 69
Eesti Ringhäälingumuuseumi koguHooaeg: ?

Mudel: EL 343V
Toide: võrk
Lambid:
Lainealad: 3
Võnkeringid:
Hind: ? kr.

EL 343V
Nr. 88
Omanik: heiki.ahonen[ät]mail.ee

Skaalal Türi saatja
Valjuhääldi Tartu Telefonivabrik (Nr. 7209)

 

EL 343V
Nr. 97
Omanik: elravel[ät]hot.ee

Skaalal Türi saatja
Valjuhääldi Philips

 
   

Raadio EL reklaam /albumis "Meri Eesti elus. Üleriikliku merenduspäeva
väljaanne." (1937)/ ja Raadio EL vastuvõtja garantiitunnistuse blankett
/Eesti Ringhäälingumuuseumi kogust/.

     

Elmar Kivisalu eksami katsetöö Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametis -
4-lambilise raadiovastuvõtja ehitamine 1938. a. jaanuaris-veebruaris, skeem
ja töökäigu kirjeldus. Rahvusarhiiv ERA.1569.1.1984.TÖÖSTUSE AJALUGU

Jüri Raudsepp; Rahvusarhiiv ERA.891.2.29732 (Kaubandus-tööstuskoda), ERA.1569.1.1991, ERA.1569.1.1984 ja ERA.1569.1.2003 (Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Amet), ERA.959.2.4160 (Tallinna Ühine Haigekassa); Kaubandus-tööstuskoja Teataja 4/1940 jm.


Ernst Laurmanni raadiotöökoda EL (ka E.L.) tegutses aastatel 1937-1939 Tallinnas, Koplis, Aia asunduses, Neeme 6 Ernst Laurmanni korteris. Hilisemate mälestuste järgi töötasid seal peale E. Laurmanni enda veel üks tema sugulane ja üks üliõpilane. Üks neist oli Elmar Kivisalu, kes asus E. Laurmanni juures tööle 4. aprillist 1937. Töökojas tegeleti laevade saatejaamade ja vastuvõtjate, tavaliste raadiovastuvõtjate ning madalsagedusvõimendite ehitamise ja parandamisega. Sellest perioodist on teada vaid üks Raadio EL reklaam, mis ilmus 1937. a. albumis "Meri Eesti elus" ja milles teatati, et Raadio EL pakub laeva telegraafi telefoni saatejaamu ja vastuvõtjaid.

1940. aasta alguses registreeriti töökoda Kaubandus-tööstuskoja äriregistris nime all "Raadio-tehniline tööstus EL, Elmar Kivisalu". Omanikuks oli Elmar Kivisalu, asukohaks Roosikrantsi 8-11 ja tegevuse alustamise ajaks 3. jaanuar 1940.
Alates 18. jaanuarist kuulus firma Tallinna Ühise Haigekassa alla. Haigekassa kausta pealkirjaks on "E. Laurmann, raadiotehniline tööstus", kuid haigekassale esitatud töötasude lehtedel ja teatistel on firmana märgitud nii "Elmar Kivisalu raadiotehniline tööstus", "Elmar Kivisalu ja Ernst Laurmanni raadiotehniline tööstus" kui "Elmar Kivisalu raadiotehniline tööstus E.L.". Vastutava juhatajana on nimetatud Ernst Laurmann.
Aadressina on märgitud nii Roosikrantsi 8-11 kui ka Roosikrantsi 8-1, alates 1. juulil 1940 saadetud teatest Uus 6-3 (E. Kivisalu elukoht).
Palgaliste töötajatena on haigekassale esitatud töötasu lehtedel Georg Nee ja Erna Pirgentak jaanuarist juunini, alates juunist ainult Erna Pirgentak ja augustis saadetud teate järgi töötas Elmar Kivisalu alates 25. juulist 1940 raadiotehnilises tööstuses EL üksi, ilma palgalise tööjõuta.

Kui Elmar Kivisalu esitas 1940. a. juulis Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametile taotluse enda registreerimiseks oskustöölisena raadio tööalal, tõendas Ernst Laurmann, et "...Elmar Kivisalu töötas 4.04.1937 kuni 10. VIII 1940 a. minu juhtimisel laeva saatejaamade, vastuvõtjate, ringhäälingu võrk ja patarei aparaatide ning madalsageduse võimendajate ehitamise ja parandamise tööde juures..."
Kui Georg Gottfried Nee esitas 1940. a. detsembris Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametile taotluse enda registreerimiseks oskustöölisena raadio tööalal, tõendas Ernst Laurmann, et G. G. Nee "töötas meie juures raadio aparaatide monteerimise alal" 3. augustist 1938 kuni 8. märtsini 1939 ja 30. maist 1939 kuni 21. juunini 1940.

Seni pole õnnestunud leida ühtegi Raadio EL vastuvõtjate illustreeritud või mudelite nimesid ja hindu sisaldavat reklaami või reklaamtrükist. Pole teada, kas aparaate valmistati vaid tellimisel või ka suuremates kogustes müügiks mõne äri jaoks. Säilinud aparaatide seerianumbrite põhjal on tõenäoline, et ehitati vähemalt 97 raadioaparaati.

Tööstuse erakuulutuse formaadis reklaame 1940. a. algusest.

Päevaleht 9.03.1940: "Müüa raadioaparaate igasuguses hinnaklassis, tööstuse laost.
   Roosikrantsi tän. 8, tel 437-55, sissekäik hoovist."
Rahvaleht 22.03.1940: "Müüa raadioaparaadid, 2+1 l.   3+1 l.   4+3 l.   5+2 l.   6+2 l.
   9+3 l., kõigil 3 laineala, tööstuse laost Roosikrantsi 8. Tel. 437-55. Sissekäik hoovist."


ISIKUD:

ERNST VOLDEMAR LAURMANN /ka Laurman/
Sündinud 28. VIII 1882 Tallinnas
Surnud 13. V 1943 Solikamskis

Ernst Laurmann oli üks raadiotehnika pioneere Eestis. 1906 siirdus Peterburi, töötas 1906-1920 Siemens & Halske tütarettevõttes, õppis Saksamaal. Juhtis mitme raadiojaama ehitamist Venemaal, sealhulgas Nikolai II jahtlaevale Standart 1910. aastal.
1920 saabus tagasi Eestisse ja asus alates 10. veebruarist 1921 tööle Postivalitsusse (Posti-Telegraafi-Telefoni peavalitsusse). Samal aastal alustati E. Laurmanni juhtimisel raadiojaama ehitust Haapsalus, see avati 9. jaanuaril 1924. Just E. Laurmanni eestvõttel anti 11. mail 1924 Haapsalu saatejaama kaudu eetrisse ka esimene raadioülekanne Eestis. 1925. aastast Postivalitsuse raadiojaamade ülem.
11. juunil 1936 registreeriti Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametis meistrina raadiotöö alal. 1937-1940 juhtis raadiotööstust Raadio EL.
E. Laurmann arreteeriti 20. juunil 1941, mõisteti Nõukogudevastase agitatsiooni eest 5 aastat, hukkus Nõukogude võimu repressioonide ohvrina Solikamski vangilaagris.

Jüri Raudsepp'a artikkel näitusele "Ernst Laurmann 120" Läänemaa Muuseumis
Rahvusarhiiv ERA.1569.1.1991 ja ERA.1569.1.1984 (Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Amet)
Foto: Läänemaa MuuseumELMAR KIVISALU
Sündinud 7. XI 1912
Surnud ?

Elmar Kivisalu asus raadio alal tööle 1931. a. sügisel Ernst Laurmanni juhtimisel ning läks ühtlasi NMKÜ elektrimontööride kursustele, mille lõpetas 30. mail 1932. Töötas AS Kapsi & Ko juures lennuväe lühilaine saatejaama ehitamisel, teenis kaitseväes Sidepataljonis, töötas 1.08.1935-7.02.1937 raadiotehases OÜ Ret, 5.02.1937-3.04.1937 Ranna raadiojaama lühilaine saatejaama ehitusel ning 4.04.1937-10.08.1940 raadiotööstuses Raadio EL "...laeva saatejaamade, vastuvõtjate, ringhäälingu võrk ja patarei aparaatide ning madalsageduse võimendajate ehitamise ja parandamise tööde juures. Samuti töötas tema laevasaatejaamade ülesseadmise ja parandustööde alal laevades." (Ernst Laurmanni tunnistuse järgi).
Elmar Kivisalu taotles Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametis registreerimist oskustöölisena raadio tööalal 1936. aastal, kuid siis jäi vajalik eksam sooritamata. Uue taotluse esitas ta 1940. a. juulis ning E. Kivisalu registreeriti raadio tööala oskustöölisena 17. veebruaril 1941.

Rahvusarhiiv ERA.1569.1.1984 (Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Amet)
GEORG GOTTFRIED NEE - töötas raadiotööstuses Raadio EL 3. augustist 1938 kuni 8. märtsini 1939 ja 30. maist 1939 kuni 21. juunini 1940. Vt GEORG NEE.

ERNA PIRGENTAK - töötas raadiotööstuses Raadio EL 1940. a. jaanuarist juulini, võib-olla ka varem.

raadiotuba[ät]hot.ee