ESILEHELE TEHASED UUDISED
EESTI RAADIO, V. SIIMANN, RAADIOTEHNILINE TÖÖSTUS
34-1936 -> ESTO-RAADIO
Tallinn, Väike-Karja 4 (35-1936) - Narva mnt 23 (1936) - Sauna 3 (1936)

Eesti Raadio, raadiotehniline tööstus (34-35); Eesti Raadio, V. Siimann, raadiotehniline tööstus (1936)

Müüdi: Tallinnas tehasest

  vt ESTO-RAADIO


Hooaeg 1936/37  ?

Hooaeg 1935/36  

Hooaeg 1934/35  


E. R.
(E. R. 5 1934/35 või mõni 1935/36 mudel?)
5 lampi, 2 laineala
Nr. 232

Omanik: urti[ät]hot.ee - Raadiomuuseum
    

Eesti Raadio ärikiri AS Tormolen & Ko-le 26. veebruarist 1936
(Rahvusarhiiv, ERA.892.1.288a, lk 134);
Eesti Raadio ümbrik (10,5x24 cm) 1936. a-st (Tallinna
Linnamuuseum, TLM _ 20397:2 Dtg, muis.ee)


TÖÖSTUSE AJALUGU

Rahvusarhiiv ERA.959.2.1043 (Tallinna Ühine Haigekassa), ERA.891.2.23217 (Kaubandus-tööstuskoda), ERA.1569.1.2009 ja ERA.1569.1.2014 (Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Amet); Päevaleht 22.03.1935, 21.12.1935; Vaba Maa 24.07.1935; RS 15/1935 (2.11.1935); Uus Eesti 26.10.1935 jm.


Viktor Siimanni raadiotööstus Eesti Raadio tegutses hiljemalt 1934. aastast. Tallinna Ühise Haigekassa alla arvati Väike-Karja 4-2 asunud tööstus alates 20. märtsist 1935. Haigekassale esitatud töötasulehtede järgi oli 1935. a. märtsist kuni juulini Eesti Raadios ametis 3 töölist: Alfred Välja, Bernhard Saagen ja Alfred Rosenbladt. 1935. a. augustis-septembris esitati vaid Bernhard Saageni töötasu lehed, oktoobrist hakkas tööliste arv kasvama ja saavutas tipu detsembris, kui töölisi oli 7: Bernhard Saagen, Alfred Rosenbladt, Ülo Martin, Karl Peil, Adele-Helene Piir, Elmar Rikko ja Helmut Rikko. Kõik peale viimase olid ametis ka 1936. a. jaanuaris-veebruaris. Tööstuse aadressiks oli siis Narva mnt 23, osadele töölistele oli juurde märgitud ilmselt ka nende elukoha aadress, B. Saagenil näiteks Väike-Karja 4-2. Sealt edasi Eesti Raadio töötasude teated puuduvad, kuni 10. märtsil 1937 saadetud sotsiaalministeeriumi tööinspektori vanema abi teateni: ""Eesti Raadio" raadiotööstuse valdaja kirja 9. skp. põhjal teatan, et nimetatud tööstus, mis asus Sauna 3, olla täielikult likvideeritud 31. XII 1936 a. Nimetatud tööstus lugeda Teie haigekassa alt välja langenuks". 1937. a. algusest jätkuvad samas kaustas Esto-Raadio töötasude lehed.

Kaubandus-tööstuskoja äriregistris registreeris V. Siimann oma tööstuse alles 24. novembril 1936 nime all V. Siimann, aadress Sauna 3, ainuisikuline äripidaja Viktor Siimann ja tegevusala raadioaparaatide ehitamine. 1. septembril 1937 saatis V. Siimann KTK äriregistrile teate, mille järgi lõpetas ta "Raadiotehnilise tööstuse "Eesti Raadio", Tallinnas, Sauna 3" tegevuse 31. detsembril 1936.

Välisministeeriumi Eesti raadiotööstuse ülevaates leiduva statistika järgi valmistas Eesti Raadio raadiotööstus vahemikus 1.08.1935-1.08.1936 (1935/36) 150 raadioaparaati, 1936/37 hooaja tootjate hulgast Eesti Raadio puudus (ERA.957.4.433, lk 39).

Erinevalt mitmest teisest väiksemast tööstusest avaldas Eesti Raadio ka illustreeritud reklaamkuulutusi, mille põhjal oli Eesti Raadio mudelivalik üsna lai. Väike Karja 4 asuva Raadiotehnilise tööstuse Eesti Raadio illustreeritud reklaamid ilmusid Päevalehes 1935. a. kevadel (hooaeg 1934/35) ja detsembris (hooaeg 1935/36).
1935. aasta juulis tabati Tallinnas kelmijõuk, mille liikmed petsid pealinna äridest välja mitmesuguseid kaupu: "..."Eesti Raadiotööstusest Karja tänaval nr. 4 petsid nad välja tööstuse omaniku Viktor Siimanni käest raadio vastuvõtja, mille väärtus 325 krooni..." (Kaja 22.07.1935) ja "...Väike-Karja tänavas asuv Eesti raadiotööstus sai kahju kahe väljapetetud raadioaparaadi näol, esimene 260 kr., teine 325 krooni väärt..." (Vaba Maa 24.07.1935).
1935. aasta oktoobris osales Eesti Raadio VII Eesti Raadionäitusel. 26. oktoobri Uus Eesti märgib tööstuses valmistatud vastuvõtjate kohta järgmist:
"Teistest esinejatest oleks nimetada raadiotehniline tööstus "Eesti raadio", milline kasutab edukalt uusi leiutisi aparaatide valmistamisel, näiteks valgusindikaatori monteerimine aparaadi külge, millega on võimalik jaama ka siis täpselt välja otsida, kui aparaat ainult väga nõrgalt töötab."
Ajalehe RS (Ringhäälingujaamade Saatekavad) raadionäituse ülevaates tähendati:
"Raadiotehniline tööstus "Eesti Raadio" väljapanekute hulgas oli supereid 5-e kuni 6-e lambilisi ja mitmesuguses hinnaklassis ning suuri kappaparaate võimsate vastuvõtjatega ja valjuhääldajatega."

1936. aastal oli Eesti Raadiol ärilisi sidemeid firmaga AS Tormolen & Ko, mille Rahvusarhiivis asuvate säilikute seas on kümmekond 1936. a-st pärit ärikirja ja teatist tööstuse Eesti Raadio poolt raadiotarvete soetamise ja lepingute arvele kandmise kohta.

Eesti Raadio asemel jätkas 1937. a-l tegutsemist raadioaparaatide parandustöökoda ESTO-RAADIO, J. SIIMANNISIKUD:


VIKTOR SIIMANN
Sündinud 3. VI 1904
Surnud 13. XII 1975 Heidelbergis, Saksamaal

Raadiotehnilise tööstuse Eesti Raadio omanik ja juhataja.
Osales Vabadussõjas, hiljem teenis piirivalves. 1930. a-tel pidas Tallinnas raadioäri ja -töökoda. Sõja ajal põgenes Saksamaale, 1950. a-tel tegutses Heidelbergis veini- ja õllelao omanikuna.

Stockholms-Tidningen Eestlastele 22.08.1953; Vaba Eesti Sõna 19.02.1976; Eesti Päevaleht 20.03.1976


ÜLO MARTIN - töötas raadiotööstuses Eesti Raadio oktoobrist 1935 kuni veebruarini 1936 (haigekassale esitatud andmete alusel).

KARL PEIL (Kaarel Peil) (s. 31. I 1911) - töötas raadiotööstuses Eesti Raadio haigekassale esitatud andmete alusel oktoobrist 1935 kuni veebruarini 1936, V. Siimanni Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametile esitatud tõendi alusel 1. aprillist 1935 kuni 30. aprillini 1936 raadiomontöörina.

ADELE-HELENE PIIR - töötas raadiotööstuses Eesti Raadio detsembrist 1935 kuni veebruarini 1936 (haigekassale esitatud andmete alusel).

ELMAR RIKKO - töötas raadiotööstuses Eesti Raadio detsembrist 1935 kuni veebruarini 1936 (haigekassale esitatud andmete alusel).

HELMUT RIKKO - töötas raadiotööstuses Eesti Raadio detsembris 1935 (haigekassale esitatud andmete alusel).

ALFRED ROSENBLADT - töötas raadiotööstuses Eesti Raadio märtsist juulini 1935 ja oktoobrist 1935 kuni veebruarini 1936 (haigekassale esitatud andmete alusel).

BERNHARD SAAGEN (Bernhard Sagen) (6. VII 1911 - ?) - töötas raadiotööstuses Eesti Raadio haigekassale esitatud andmete alusel märtsist 1935 kuni veebruarini 1936, V. Siimanni Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametile esitatud tõendi alusel 1. märtsist 1935 kuni 30. detsembrini 1936 "montaash osakonna juhatajana". Hiljem töötas mõnda aega ka Esto-Raadios.

ALFRED VÄLJA - töötas raadiotööstuses Eesti Raadio märtsist juulini 1935 (haigekassale esitatud andmete alusel).

ESILEHELE TEHASED UUDISED