ESILEHELE TEHASED UUDISED
ETK RAADIO
37/38-38/39

Valmistati ETK tellimisel
Tootjad:
    OÜ RET (1938/39)
    ARE raadiotehas (1937/38)
Müüdi: üle Eesti ETK ühiskauplustes


Hooaeg 1938/39  

Hooaeg 1937/38
Eesti tolleaegne suurim kaubandusorganisatsioon Eesti Tarvitajateühisuste Keskühisus ehk ETK tellis vähemalt kahel hooajal raadiotehastelt raadioaparaate, mida turustati üle Eesti ETK ühiskauplustes. Reklaami neile raadiotele tehti teadaolevalt vaid ETK ühistegevust kajastavas ajalehes Ühistegelised Uudised.
1937/38 telliti aparaadid Are raadiotehastelt, kuid ühtegi piltidega reklaami ei avaldatud.
1938/39 hooajal valmistati ilmselt kõik ETK aparaadid tehases Ret. Samuti ilmusid illustreeritud reklaamid, trükiti kataloog ning iga müüdud aparaadiga oli kaasas lühike kasutusjuhend.

raadiotuba[ät]hot.ee