TEHASED UUDISED
<< HOOAEG 1939/40 HOOAEG 1940/41

Mudel-lampide arv-toide(p patarei, v võrk, av alalisvool, vv vahelduvvool, uv universaal)-hind.
* tähendab erinevust kataloogi andmetest või on selgitus toodud tulba all.
RET (kataloog): TTV (kataloog): ARE:
MARET 5* 3p 100.- AGU 4 3p 165.- KAJA 41 3p
MARET 6 3p 100.- KONTSERT-SUPER 2 5p 230.- SIIRI 41
MALLE 2 3p 155.- ILO 4BS-2* p 920.- rbl
REKORD 2P* 4p 195.- ILO 614BM* p 920.- rbl
TULJAK 4* 5p 235.- ÜLLAR 1-41 5BS-1* p 1000.- rbl
ÜLLAR 1 614 BP* p 1000.- rbl
ÜLLAR 2-41 5BS-2* p 1120.- rbl
REKORD 2V* 4+1vv 200.- AGU 3U 3+1uv 185.- HELLIK 625* v 953.50 rbl
REKORD 2U* 4+1uv 200.- MELOODIA 2U 3+1uv 220.- HELLIK 41 3VS* v 953.50 rbl
SANGAR 4* 4+2vv 250.- URMAS 41 4VSV* v 1120.- rbl
SANGAR 5 4+2vv 250.-
PIKKER 4* 5+2uv 285.-
TAARA 5 7+2vv 350.-
MARET 7

*reklaamis Rahva Hääl 28.08.1940
  "ilmusid müügile"

*mudelid, mille hinnad kehtestas
  ENSV RKN 11.04.1941
STANDARD (RAMMUL): SUPREMA: ARS:
STANDARD RP72 ARS 3P 3p
STANDARD RP82 ARS 4P 4p
ARS 5P 5p
STANDARD RV75 4+2v 367.50 kr/
1150.- rbl*
SUPREMA VS41 ARS 4V 4+1vv
ARS 5V 5+1vv

*hind Rahva Hääl 05.10.1940 / ENSV RKN 11.04.1941 kehtestatud hind
Üldist:

ENSV ametliku statistika järgi toodeti 1940. ja 1941. aastal Eestis raadioaparaate:
1940 I poolaasta: 3881 tk
1940 II poolaasta: 4348 tk, sellest 3. kvartalis 1900 tk ja 4. kvartalis 2448 tk
1941 esimesed 5 kuud (1.01.-1.06.): 4486 tk, sellest 1. kvartalis 3396 tk
(Eesti NSV Rahvamajanduse Plaani Täitmise Põhinäitarve 1 (3) 1941 lk 12 Tabel 3 ja 5 (7) 1941 lk 271 Tabel 3)


Raadioaparaatide tootmise plaan ja tegelik toodang Eestis 1940. ja 1941. aastal (st osaliselt ka 1939/40 hooaeg).
Riigiarhiiv (ERA.R-10.1.106, ERA.R-10.1.111, ERA.R-10.1.113, ERA.R-10.1.114, ERA.R-10.1.141, ERA.R-10.1.161, ERA.R-10.1.162, ERA.R-10.1.169, ERA.R-10.1.178, ERA.R-10.1.179)

1940
Arvatavasti 1941. a. tööstusloenduse andmetel põhineva ENSV tööstusettevõtete 1940. a. toodangu venekeelse kokkuvõttetabeli järgi toodeti Eestis 1940. aastal kokku 10 111 raadiovastuvõtjat, sellest:
* vahelduvvooluvastuvõtjaid 6749, omakorda sellest üleliidulises alluvuses 313 (sh enne nats-imist 135), Kergetööstuse RK alluvuses 6420 (sh enne nats-imist 4013), eraettevõtetes 16
* alalisvooluvastuvõtjaid 3362, omakorda sellest üleliidulises alluvuses 112 (sh enne nats-imist 65), Kergetööstuse RK alluvuses 3250 (sh enne nats-imist 1810). (ERA.R-10.1.141)

1941. a-l korraldatud tööstusloenduse (1940. a. andmed seisuga 1.01.1941) loenduslehtede järgi valmistati Eestis 1940. a-l 10 113 raadioaparaati (ERA.R-10.1.178, ERA.R-10.1.179):
Raadio-Pioneer (eeldatavalt RETi ja Are kogu aasta ühendatud raadiotoodang):
KOKKU 7760 vastuvõtjat (4794 enne ja 2966 peale nats-imist), neist
  1840 vahelduvvooluvastuvõtjat (857 enne ja 983 peale nats-imist)
  395 alalisvooluvastuvõtjat (337 enne ja 58 peale nats-imist)
  5525 patareivastuvõtjat (3600 enne ja 1925 peale nats-imist)
Standard-Raadio
KOKKU 1906 vastuvõtjat (1025 enne ja 881 peale nats-imist)
Käitis nr 382 (end. Tartu Telefonivabrik)
KOKKU 425 vastuvõtjat (200 enne ja 225 peale nats-imist), neist
  173 vahelduvvooluvastuvõtjat (75 enne ja 98 peale nats-imist)
  252 patareivastuvõtjat (125 enne ja 127 peale nats-imist) - teise loenduslehe järgi oli see aga aasta kogutoodang
Esto-Raadio
KOKKU 16 vastuvõtjat
Edmund Kivisaar (Narva)
KOKKU 6 vastuvõtjat (neist 4 vahelduvvoolu- ja 2 alalisvooluvastuvõtjat)

Raadio-Pioneeri toodangu number on selgelt suurem, kui nähtub ettevõtete 1940. a. toodangu kuuaruannetest (isegi kui liita nii RETi, Are, kui TTV kogu aasta toodang). Tööstusloendus ei hõlmanud aga näiteks Ülo raadiotehast ja mitmeid väiketöökodasid (Heli, EL, Sirena jm), mis võisid 1941. a-ks ehk loenduse korraldamise ajaks olla oma tegevuse lõpetanud.


Ettevõtete toodangu kuu- ja kvartaliaruannete järgi oli 1940. a. kogutoodang aga 8230 raadiovastuvõtjat:Aruannetele lisatud täiendavad märkused:
Oktoober 1940. Kõigi raadiotehaste plaanipärast töötamist tõkestab toormaterjalide puudus, mille kõrvaldamiseks kõik võimalikud sammud astutud, kuid milliste tagajärgi ei ole veel näha. (ERA.R-10.1.162)
November 1940. Raadiotehaste plaanipärast töötamist tõkestab mõningate üksikosade, eriti aga raadiolampide puudus, millest aga lähemal ajal loodetakse üle saada. (ERA.R-10.1.162)
Detsember 1940. Raadiotehased pole endiselt saanud plaanipäraselt töötada mõningate üksikosade, eriti aga raadiolampide puudusel. (ERA.R-10.1.162)
November ja detsember 1940 RET. Plaan ei ole täidetud materjali puuduse tõttu. Saatejaamade valmistamine ei ole lõpule viidud. Seni tehtud töö ja materjal on lõpetamata toodanguga töökojas. (ERA.R-10.1.106 ja ERA.R-10.1.111)
IV kvartal 1940. Raadiotehased pole saanud plaanipäraselt töötada mõningate üksikosade, eriti aga raadiolampide puudusel. Märkus: kontrollandmestikus on "Are" ja Tartu Telefonivabriku raadioosakonna andmed esitatud koos "Reti" andmetega, kuna nad on "Retiga" liidetud. (ERA.R-10.1.162)


1941
Riiklik plaan nägi ette ENSV-s 1941. aastal kokku 20 000 raadiovastuvõtja tootmist, sellest RET 18 600 (I kvartalis 4000) ja Standard Raadio 1400 (I kvartalis 1000). RET pidi lisaks tootma ka 70 raadiosaatejaama. (ERA.R-10.1.136)
Tegelikult suutsid kaks allesjäänud raadiotehast RET / Raadio-Pioneer ja Standard-Raadio 1941 valmistada jaanuarist maini 4486 ja juuni I dekaadil 310 raadiovastuvõtjat:Aruannetele lisatud täiendavad märkused:
Veebruar 1941. "Raadio-Pioneer’is" on plaan sisuliselt täidetud, kuid aparaate ei saanud plaanis ettenähtud määral välja lasta põhjusel, et nuppe ei saadud ette panna, kuna nupukruvid puudusid. Kruvide tootjaks seni oli Tartu Telefonivabrik, kes lõpetas tellimiste täitmise vastava materjali (autom. teras) lõppemise tõttu. Tehas oli sunnitud ise asuma nende tootmisele, kuid vastava automaatpingi puudumisel on tehases praegu rakendatav tootmismenetlus väga aeganõudev. (ERA.R-10.1.161)
Märts 1941. "Raadio-Pioneer" on raadiovastuvõtjaid tootnud olemasolevate materjalide (import-kaup) piires. NSV Liidust ei ole veel seni tellitud materjale saadud. (ERA.R-10.1.161)
Aprill 1941. "Raadio-Pioneer" ja "Standard-Raadio" on raadiovastuvõtjaid tootnud olemasolevate materjalide (import-kaup)
piires. Materjale on tellitud NSV Liidust, kuid kõiki vajalikke materjale (pöördkondensaatorid, elektrolüüdid) ei ole seni saadud. (ERA.R-10.1.161)
Mai 1941. Raadiovastuvõtjate alal ei ole saadud täita plaani põhjusel, et NSVL teistest vabariikidest ei ole seni veel saabunud kõiki vajalikke materjale (pöördkondensaatorid, elektrolüüdid). (ERA.R-10.1.161)

RETi / Raadio-Pioneeri kogu 1941. aasta I kvartali toodang valmistati endise AS Are laos olnud materjalidest (Are 1940/41 hooaja mudelid) ja II kvartali esimestel kuudel väljastati uue konstruktsiooni järgi ümber monteeritud RETi eelmisel aastal pooleli jäänud aparaate.
1. juuni 1941 seisuga oli Raadio-Pioneeris tootmisel esimene 1000-line seeria uuest plaanipärasest aparaadist (Raadio-Pioneer); endisest produktsioonist oli montaazhis väljastamisel ca 300 aparaati tüüpidest REKORD 2P, ARS 3 ja MALLE 2; materjalivaru ja osi (peale segulampide) oli 100 aparaadi SANGAR 5 valmistamiseks; materjale ja üksikosi (peale lampide ja pöördkondensaatorite) oli ka 1130 MARET 7 ehitamiseks.
29. juunist 9. juulini 1941 evakueeriti koos Raadio-Pioneeri sisseseade ja materjalidega ka 1074 valmis raadioaparaati.


 
Raadio-Kooperatiivi Ret-raadiote väljapanek Tartu põllumajandusnäitusel 24.-27.08.1940.
Foto: Tartu Ülikooli muuseum, E. Kaldi kogu, fotograaf Elmar Kald.
<< HOOAEG 1939/40 HOOAEG 1940/41
raadiotuba[ät]hot.ee