ESILEHELE TEHASED UUDISED
EESTI RAADIOTÖÖSTUSTE KATALOOGID

Teadaolevad Eesti raadiotööstuste kataloogid ja hinnakirjad. Iga kataloogi järel on näidatud raamatukogu, muuseum vm koht, kus asub kataloogi säilinud eksemplar.
Aastale klikkides pääseb vastava tehase hooaja lehele.

RR - Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinn, Tõnismägi 2      www.nlib.ee
AR-B - TÜ Akadeemiline Raamatukogu Baltika osak., Tallinn, Rävala pst 10    www.tlulib.ee
EKM - Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu, Tartu, Vanemuise 42    www.kirmus.ee
RM - Eesti Ringhäälingumuuseum, Türi, Vabriku pst 11      www.rhmuuseum.ee
HM - Hanza Mechanics Tartu arhiiv
ERA - erakogu

RET
1940/41 AR-B RM vt KATALOOGI
1939/40 RR AR-B EKM RM vt KATALOOGI
1938/39 RR AR-B EKM RM vt KATALOOGI
1938 RR RM vt KATALOOGI
1937/38 RR AR-B EKM RM vt KATALOOGI
1936/37 RR AR-B EKM RM vt KATALOOGI
1935/36 AR-B EKM RM vt KATALOOGI
TTV
1940/41 HM vt KATALOOGI
1939/40 RR HM vt KATALOOGI
1938/39 RR AR-B RM HM vt KATALOOGE (2 versiooni)
1937/38 EKM RM HM vt KATALOOGI
1936/37 RM HM vt KATALOOGI
1935/36 RR HM vt KATALOOGI
1934/35 EKM HM vt KATALOOGI
1933/34 RR AR-B EKM HM vt KATALOOGI
1932/33 RR AR-B HM vt KATALOOGI
1931/32 HM
1930/31 HM
1929/30 AR-B HM
1928/29 RR
1927/28 RR
1926/27 AR-B Jaanuar 1927
1926 HM vt KATALOOGI
1925 HM vt KATALOOGI
ARE
1939/40 RR EKM ERA vt KATALOOGI
1938/39 RR ERA vt KATALOOGI     (urti[ät]hot.ee)
1937/38 võrkap-d RR AR-B RM vt KATALOOGI
1937/38 patareiap-d RR RM ERA vt KATALOOGI     (taaraneli[ät]hotmail.com)
1936/37 võrkap-d tõenäoliselt trükiti
1936/37 patareiap-d ERA vt KATALOOGI     (urti[ät]hot.ee)
1935/36 eraldi mudelid? vt MAESTRO

E. DAVIDOV
1934/35 AR-B vt KATALOOGI
1933/34 (Raadio-Koop.) RR vt KATALOOGI
STANDARD/STANDART, J. RAMMUL
1939/40 A4 patareiap-d RR vt REKLAAMLEHTE
1939/40 A4 võrkap-d arvatavasti trükiti
1938/39 fotodeta RM vt KATALOOG-REKLAAMLEHTE
ÜLO
1938/39? võib-olla trükiti
1938/39 A4 leht RR vt REKLAAMLEHTE
1937/38 RR EKM RM vt KATALOOGI
AGLO
1938/39 AR-B vt KATALOOGI;   hooaeg/aasta näitamata
ARS
1939/40 RR EKM RM vt KATALOOGI
1938/39 RR AR-B EKM RM vt KATALOOGI
ETK
1938/39 AR-B vt KATALOOGI
JAAKSON & JÄTMAR
1935/36 EKM vt KATALOOGI;   hooaeg näitamata
AS TORMOLEN & KO
1931/32 RR AR-B Kataloog Nr 11
1930/31 ERA vt KATALOOGI
1930/31 RR AR-B Lisa raadio kataloogile Nr 9 1930-1931 (reklaamiti nov 1930)
1929/30 RR AR-B Raadio käsiraamat ja Kataloog Nr 9 1929/30
1928? fotodeta AR-B Ajutine hinnakiri No 8
1927/28 Uus hinnakiri ja lisakataloog Nr 7a (reklaamiti veebr 1928)
1927/28 AR-B RM Raadio käsiraamat ja Kataloog No 7 1927/28
1927 fotodeta AR-B Hinnakiri Nr 6 1927
1927 Raadio hinnakiri nr 5 (reklaamiti apr 1927)
1926/27 AR-B ERA Raadio käsiraamat ja Katalog 1926/1927   vt osal KATALOOGI
1925/26 Hinnakiri nr 3 (reklaamiti sept ja nov 1925)
ESTO-MUUSIKA
1931/32 ERA vt KATALOOGI
1930/31 AR-B 1930/1931
1930/31 fotodeta AR-B September 1930
1928/29 AR-B Veebruar 1929
1928/29 RR AR-B Detsember 1928
AS KARL LEMBERG
1930/31 Raadio-käsiraamat ja kataloog nr. 3
1929 fotodeta RR
OÜ RADION
1929 fotodeta ERA Ajutine raadio hinnakiri 1929 a. Vt KATALOOGI
RADIOPHON
1926 Hinnakiri nr 3 (veebr 1926 "ilmumisel")


RET RAADIO 1940/41
Erakogu (skänneerinud Urmas Tingas)
RET RAADIO 1939/1940
Erakogu


RET RAADIO 1938/1939
Erakogu

RET RAADIO 1938. A. KATALOOG
Mati Tähemaa kogustRET RAADIO 1937/1938
taaraneli[ät]hotmail.com ja raadiotuba[ät]hot.ee

RET RAADIO 1936/37
urti[ät]hot.eeRET-RAADIO TOOB TEILE MAAILMA KOJU.
O.-Ü. RAADIO-ELEKTROTEHNIKA TEHAS (RET) TALLINN (1935/36)
NATSIONALISEERITUD TARTU TELEFONIVABRIK   RAADIO-VASTUVÕTJAD JA ÜKSIKOSAD 1940/41(sama eksemplari korrigeeritud must-valge koopia)


TARTU TELEFONIVABRIK AS   RAADIOVASTUVÕTJAD JA ÜKSIKOSAD 1939/40
raadiotuba[ät]hot.eeTARTU TELEFONIVABRIK AS   RAADIOVASTUVÕTJAD 1938/39
Ilmus 2 versioonis
I variant (puudub mudel Priima) - erakogu (skänneerinud Urmas Tingas)II variant (mudeliga Priima) - raadiotuba[ät]hot.eeTARTU TELEFONIVABRIK AS   RAADIOVASTUVÕTJAD 1937/38
Erakogu (skänneerinud Urmas Tingas)TTV RAADIOVASTUVÕTJATE JA RAADIOOSADE HINNASTIK 1936/1937
Erakogu (skänneerinud Urmas Tingas)
TTV AS RAADIOVASTUVÕTJATE JA RAADIOOSADE HINNASTIK 1935/36
(skänneeritud must-valge koopia, osaliselt - vaid raadioaparaadid)TTV AS RAADIO VASTUVÕTJATE JA RAADIOOSADE HINNASTIK 1934/1935
Erakogu (skänneerinud Urmas Tingas)
+ ERALDI LEHT RAHVAAPARAAT 35W LUXUS    

TTV AS RAADIOVASTUVÕTTEAPARAATIDE JA RAADIOOSADE HINNAKIRI 1933/34
(skänneeritud must-valge koopia, osaliselt)TTV AS RAADIO VASTUVÕTTEAPARAATIDE JA RAADIOOSADE HINNAKIRI 1932/33
(skänneeritud must-valge koopia, osaliselt)TARTU TELEFONI VABRIK AKTSIA SELTS
RAADIO VASTUVÕTTE APARAATIDE JA OSADE HINNAKIRI 1926

(must-valge koopia)TARTU TELEFONI VABRIK AKTSIA SELTS
RAADIO VASTUVÕTTE APARAATIDE JA OSADE HINNAKIRI 1925

(must-valge koopia)ARE RAADIO 1939/40
Erakogu (skänneerinud Urmas Tingas)


ARE RAADIO 1938/39ARE PATAREIAPARAADID 1937/38
taaraneli[ät]hotmail.comARE VÕRKAPARAADID 1937/38
(must-valge koopia)ARE RAADIOTEHASE 1936/37. A. PATAREIAPARAATIDE KVALITEETSEERIA
urti[ät]hot.eeARE 1935/36
Are 1935/36 hooaja kataloogi kohta andmed puuduvad. Teada on ühe mudeli - Maestro - reklaamtrükis.
Võimalik, et sarnased trükised olid olemas ka teistele mudelitele.
Mati Tähemaa kogustE. DAVIDOVI RAADIOAPARAATIDE TÖÖSTUS. 1934./35. A. HOOAJA UUDISTOODETE HINNAKIRIRAADIO-KOOPERATIIV RAADIOAPARAATIDE JA OSADE HINNAKIRI DETSEMBER 1933
(E. Davidovi tööstuse vastuvõtjad)

(skänneeritud must-valge koopia)STANDARD-RAADIO, J. RAMMUL   PATAREIVASTUVÕTJAD 1939/40 reklaamleht
(skänneeritud must-valge koopia)STANDARD-RAADIO, J. RAMMUL   UUDISTÜÜBID 1938/39
(Ringhäälingumuuseumi kogu)ÜLO RAADIO 1939 (1938/1939) reklaamleht
heiki.ahonen[ät]mail.eeÜLO RAADIO 1937/1938
raadiotuba[ät]hot.ee
Safiir m/v lk Türkiis m/v lk

ELEKTROTEHNIKA TEHAS AGLO INS N.KARUS   1938/39
/PATAREIVASTUVÕTJAD-VÕRKVASTUVÕTJAD-AKKULAADIJAD/
ARS RAADIO 1939/1940
Erakogu (skänneerinud Urmas Tingas)ARS RAADIO 1938 1939
Erakogu (skänneerinud Urmas Tingas)ETK RAADIO LINDUDE SEERIA 1938/39RAADIO KATALOG. ELEKTROTEHNIKA LABORATOORIUM JAAKSON & JÄTMAR. MEIE TOODANG. (1935/36)
Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu

AS TORMOLEN & KO RAADIO APARAATIDE KATALOOG 1930-1931
Vaid Toko ja Tartu Telefonivabriku aparaadid
Erakogu (skänneerinud Urmas Tingas)

AS TORMOLEN & KO   RAADIO KATALOG 1926/1927
Skänneeritud osaliselt (vastuvõtjad)
raadiotuba[ät]hot.ee
1926. a. augustis ilmus C. M. Freibergi (Aarne Raidna) koostatud AS Tormolen & Ko 3-osaline Raadio käsiraamat ja kataloog. See oli müügil kolmes köites: esimene köide sisaldas kõiki kolme osa, teine ja kolmas köide kumbki ainult ühte osa.
  1. köide (163 lk, 175.- Mk)   I osa - Raadio käsiraamat, II osa - 25 raadio lülituskava, III osa Raadio
      kataloog (kauba nimestik)
  2. köide (100.- Mk) 25 raadio lülituskava
  3. köide (71 lk, 60.- Mk) Raadio kataloog (kauba nimestik) ja 6 skeemi

     

   

1931/32 AASTA RAADIOAPARAATIDE KATALOOG OÜ ESTO-MUUSIKA
Omanik: Mati TähemaaOÜ RADION AJUTINE RAADIO HINNAKIRI 1929
Vaid sissejuhatus ja raadioaparaate puutuv osa (lisaks detailid, grammofonid, jalgrattad jm)
Omanik: Hellar Luik
raadiotuba[ät]hot.ee