ESILEHELE TEHASED VÄLISMAA UUDISED
PHILIPS

1939-1940

Valmistati Philipsi Eesti esindaja AS Eesti Philipsi tellimisel
Valmistaja:
   1939/40 - AS Are   (4 mudelit)

Hooaeg 1939/40  


AJALUGU

Tolle aja maailma suurimaid raadiotööstusi Philips oli 1930ndatel ka Eestis müüduim välismaine raadiokaubamärk. Lisaks Hollandile oli Philipsil tehaseid, tütar- ja sidusettevõtteid väga paljudes riikides nii Euroopas kui ka mujal maailmas.
Juba 1937. aasta 29. septembril teatati ajalehes Uus Eesti, justkui monteeriks AS Are tehas Philipsi aparaate. AS Eesti Philips lükkas selle väite aga ümber ja kinnitas, et "Are raadiotehas kunagi Philips raadioaparaate kokku pannud ei ole". Esialgu puuduvad kindlad andmed selle kohta, kas tegelikult võis antud perioodil (1937/38) või ka enne seda toimuda üksikosadena või valmis shassiidena imporditud Philipsi aparaatide Eestis kokku monteerimine või siin valmistatud kastidesse paigaldamine.

1938. a. lõpus sõlmiti Eesti ja Hollandi vahel uus kaubavahetuskokkulepe, millega asendati senine, 1935. a-l alla kirjutatud leping. Selle muutmise üheks peamiseks põhjuseks oli Hollandist imporditavate raadioaparaatide ja -tarvete suur kogus, mis oli oluliseks teguriks Hollandiga negatiivse kaubavahetusbilansi kujunemisel. Uus lepe nägi ette Hollandist sisseveetavate raadioaparaatide ja nende osade mahu vähendamist umbes poolele 1937. a. tasemest ehk rahalises väärtuses 75 000 kroonile raadioaparaatide ja 125 000 kroonile raadioosade puhul (Uus Eesti 23.11.1938, Postimees 06.12.1938, Maa Hääl 07.12.1938).
Tõenäoliselt sai see lepe ajendiks, miks Eesti Philips tellis hooajal 1939/40 selleks ajaks Philipsi kontrolli alla läinud AS Are raadiotehaselt teadaolevalt 4 Philipsi mudeli Eestis valmistamise.

Raadioaparaatide sissevedu Hollandist (vt Sisse- ja väljaveo statistika):
   1937 - 154 570 kr (Maa Hääl 7.12.1938)
   1938 - 63 008 kr ehk 5785 kg (ERA.1831.1.4401)
   1939 - 72 068 kr ehk 7485 kg (ERA.1831.1.4490)
           nt Saksamaalt 217 565 kr ehk 19 644 kg (samas)
   1940 - 175 122 kr ehk 6760 kg (ERA.R-10.1.281)
           nt Saksamaalt 287 343 kr ehk 12 742 kg (samas)
Raadioaparaatide osade ja tarvete sissevedu Hollandist:
   1937 - 229 248 kr (Maa Hääl 7.12.1938)
   1938 - 92 833 kr ehk 11 120 kg (ERA.1831.1.4401)
   1939 - 77 841 kr ehk 6457 kg (ERA.1831.1.4490)
           nt Saksamaalt 152 937 kr ehk 7208 kg (samas)
   1940 - 141 184 kr ehk 6084 kg (ERA.R-10.1.291)
           nt Saksamaalt 97 330 kr ehk 3877 kg (samas)

1940. a. juulis esitas Vitali Suigusaar (Aleksandrov) Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametile avalduse enda registreerimiseks meistriks raadio tööalal. V. Suigusaar oli alates 1. maist 1930 töötanud AS Eesti Philipsi parandustalituse juhatajana. Avaldusele lisatud töökäigukirjelduses märkis V. Suigusaar muuhulgas:
"...1938 aastal organiseerisin Philips aparaatide ja üksikosade produktsiooni kohapeal Eestis a/s. Are raadiotehases. Selle kohta võib tõendusi anda a/s. Are juhatus..." AS Eesti Philips kinnitas avaldusele lisatud tõendis: "...Meie firma jaoks Eestis valmistavate raadioaparaatide tüüpide konstrueerimine, nende tootmise organiseerimine ning järelvalve selle üle teostus pidevalt härra Suigusaar'e poolt, samuti kõik ettetulevad tööd raadio- ning elektrotehniliste seadmete projekteerimisel ning praktilisel väljatöötamisel...". (Rahvusarhiiv ERA.1569.1.2020).


PHILIPS 1938/39
PHILIPS 471A - võib-olla imporditi valmis shassiidena ja paigaldati Eestis valmistatud kastidesse (+ lisati Eestis monteeritud E.P.-tähisega valjuhääldid?).

Majandusministeeriumi ekspertiiskomisjoni protokoll 13. jaanuarist 1938: "Philips aparaadi tüüp 471-A monteeritud ja häälestatud shassii omahinna cif Tallinn kindlaksmääramine osade hindade järgi" /Rahvusarhiiv ERA.969.6.289 (Majandusministeerium, Kaubandusosakond, Ettekanded kaupade sisse- ja väljaveo asjus 1937-1939)/.
   


PHILIPS 1939/40 - valmistaja AS ARE
1939/40 hooajal Eestis müüdud Philipsi Olümpia-sari koosnes vähemalt neljast võrk- ja kahest patareivastuvõtjast:
  PHILIPS OLÜMPIA I 480; võrk
  PHILIPS OLÜMPIA II 645; võrk
  PHILIPS OLÜMPIA III 735; 4+1 võrk, 9 survenupuga
  PHILIPS OLÜMPIA IV; võrk, 9 survenupuga
  PHILIPS OLÜMPIA 429B; patarei
  PHILIPS OLÜMPIA 629B; patarei
Neist olid
Are tehases valmistatud mudelid 429B, Olümpia II 645A (mõlemad eestikeelse skaalaga) ja Olümpia I 480 (rahvusvaheline skaala) ning arvatavasti ka 629B (rahvusvaheline skaala).

PHILIPSi 1939/40 hooaja OLÜMPIA-sarja reklaamid /Digiteeritud eesti ajalehed (dea.nlib.ee)/
             

PHILIPS 1940/41 - vt Are 1940/41
11. aprillil 1941 kinnitas ENSV Rahvakomissaride Nõukogu Raadio-Elektrotehnika Tehase RET 8 raadiovastuvõtja hinnad (broshüür "Jalgrataste, jalgratta-kummide, raadio-vastuvõtjate, elektripatareide ja -tarvete JAEMÜÜGI HINNAKIRI", Tallinn, 1941). Tegemist oli RETiga liidetud Are raadiotehase 1940/41 hooajaks välja töötatud mudelitega, mis toodeti endise AS Are laos olnud materjalidest ja mis kandsid ka Are tehase- ja mudelinimesid.
Nende 8 aparaadi hulgas oli 3 "topeltmudelit", millel oli sama mudelinimi ja hind, kuid erinev tüübitähis.
Ilmselt oli tegemist 1939/40 hooajale sarnaste analoogmudelitega, millest üks oli mõeldud turustada Are ja teine Philipsi nime all.
Nendeks mudeliteks olid:

  patareivastuvõtjad ILO 4BS-2 (Are?) ja ILO 614BM (Philips?)
  võrkvastuvõtjad ÜLLAR 1-41 5BS-1 (Are?) ja ÜLLAR 1 614 BP (Philips?)
  võrkvastuvõtjad HELLIK 41 3VS (Are?) ja HELLIK 625 (Philips?)

Neist on säilinud aparaate Hellik ka teada kahe erineva kujundusega kastis - vt Are 1940/41.

ESILEHELE TEHASED VÄLISMAA UUDISED