ESILEHELE TEHASED UUDISED
R. PEEP
1930-1941 -> Firma R. Peep & E. Väinaste
Võru (1930-1939), Katarina 6(-11) Aleksandria võõrastemaja (33-1935) - Kreutzwaldi 11/6 (1935- ) - Katarina 4-a (1936- )
Tartu (1939-1941), Riia 17 ( -1941)

Võrus: Stud. ing. electr. R. Peep (33); Raadio service, R. Peep (34); Raymond Peep, raadio- ja kõrgesagedusetehnika-laboratoorium (35); R. Peep, Raadio-elektrotehniline tööstus (35-36)
Tartus: Firma R. Peep (1941); R. Peep, Raadio-elektrotehniline töökoda (1941)
Hooaeg 1941/42

Hooajad 1936-1940 - ?

Hooaeg 1935/36

Hooaeg 1934/35

Hooaeg 1933/34

Hooajad 1930-1933 - ?TÖÖSTUSE AJALUGU

Rahvusarhiiv ERA.3167.1.879 ja ERA.3167.1.5235 (Tartu Tööstusliku Kutseoskuse Amet); Võru Teataja 16.12.1933, 12.11.1934, 16.11.1934, 22.02.1935, 19.04.1935, 4.10.1935, 25.10.1935, 8.11.1935, 15.11.1935; Elu 17.01.1936 jm.

Raymond Peep asus enda sõnul raadio ja elektriaparaatide alal iseseisvalt tööle 1930. aastal Võrus. Tema esimesed raadioaparaatide valmistamist kuulutavad reklaamid on teada 1933. a. detsembrist.

   Võru Teataja 16.12.1933: "Ehitan uusi, teen ümber igasugusele voolule ja parandan
   elektri kõrge- ja madalsageduslikke aparaate. Valmistan kõrge- ja madalpinge
   transformaatoreid igasuguses suuruses ja otstarbeks, kõrgesagedus "Ferrocard"
   trossleid elektrimootorite plokkeerimiseks raadio segamiste kõrvaldamise otstarbel
   kuni 10 kw võimsusega mootorite jaoks. Samuti teen siliciumraud madalsageduslikke
   trossleid kõvendajate ja raadio- aparaatide otstarbeks, igasugused releed vaateakende
   elektritulestik- dekoratsiooniks. Ehitan tellimiste pääle, teen ümber võrguküttele ja
   parandan raadio-aparaate. Moodsaid konstruktsioone. Garantii. Nõuanded ja pärimised
   igal ajal. Stud. ing. electr. R. Peep, Võrus, Katarina 6-11, "Aleksandria" hotell."

   Võru Teataja 7.04.1934: "Raadio service. Uute moodsate aparaatide valmistamine ja
   vanemate ümberehitamine ajakohaseiks võrk-vastuvõtjaiks. Järelepärimised ja
   nõuanded igal ajal. R. Peep, "Aleksandria" hotell", Katarina t. 6-11, tel. 61."

   Võru Teataja 16.11.1934, ka 22.02.1935: "... Ehitan uusi moodsaid raadiovastuvõtjaid:
   nagu paelfilter sirgjoonelise võimendusega kahest kuni nelja lambini ja transponeer
   (superhederodyne) vastuvõtjaid 3 lambist alates kuni 6 lambini patarei-, vahelduva-
   ja alalise-voolule. Kasutusel moodsad lambid, nagu kõrgsageduspenthode, oktood,
   dudiode jne. ... Kõik aparaadid moodsais poleeritud kastides ühes dünaamilise
   häälekõvendajaga. Voolutarvitus maksimum 60 watti, so. 1,6-1,8 senti tund, olenedes
   voolu kõikumisest. Kappaparaadid Kr. 30.- kallimad, vaatamata lampide arvule. ...
   Aparaatide eest vastutus kaks aastat. Töö korralik, metallile ehitatud, välis- ja
   kodumaa firmade osist. ..."

   Võru Teataja 19.04.1935: "Ehitan maaseltsidele heliplaadi jõukõvendajaid kõne-
   muusika ja tantsumuusika edasiandmiseks, sean sisse ja ehitan helifilmi sisseseadeid
   igat liiki. ... Võtan vastu raadioaparaatide ehitust ja ümbertegemist patarei, alalis- ja
   vahelduvvoolule."

R. Peep'i "raadio-aparaatide, helifilmi-aparaatide ja üldse igasugu elektri-aparaatide ehitamise töötuba" Kreutzwaldi 11 registreeriti Võru linnavalitsuses väiketööstusena nr 84 all 1935. a. augusti alguses.
1935. aasta septembris peetud Võru põllumajandus-tööstusnäitusel pälvisid R. Peep'i raadioaparaadid kõrgema auhinna. Sama aasta novembris sai R. Peep endale OÜ Esto-Muusika Võru ja Petseri linnade ja maakondade esinduse ning hakkas müüma raadioaparaate Marconi, Telefunken, Tartu Telefonivabrik, Siera, Halson, Garod; lisaks Philipsi, VEFi ja teiste vabrikute tooteid.
1936. aasta jaanuaris ehitas oma tööstuse äsja uutesse ruumidesse (Katarina 4-a) kolinud R. Peep raadioaparaate ja mootorite raadiosegamise kõrvaldamise seadmeid, parandas ja ehitas ümber raadio- ja elektriaparaate, paigaldas kino- ja helivõimendusseadmeid, laadis akumulaatoreid ning teostas igasuguseid mõõtmisi, arvestusi ja plaane. Endiselt oli ta ka OÜ Esto-Muusika Võru esindaja, müües raadiovastuvõtjaid Telefunken, Philips, Marconi, Siera, TTV "ja teisi kodumaa tööstuse saadusi".
Raymond Peep'i tööstuse kuulutused kaovad Võru ajalehest 1936. aasta alguses. Septembriks 1936 oli vahetunud ka Esto-Muusika Võru esindaja, kelleks oli saanud A. Treiel (kuid varsti avati Võru esindus juba oma nime all).
Töökoja tegevusest ja võimalikust raadioaparaatide valmistamisest ajavahemikus 1936-1939 andmed esialgu puuduvad.

1939. a-l (või 1940. a. alguses) kolis R. Peep Tartusse ja avas seal oma töökoja uuesti.

   Postimees 18.08.1941: "Raadio-elektrotehniline töökoda Riia 17. Võtan parandusele
   iga tüüpi raadioaparaate. Akude laadimine. Igasuguste elektriaparaatide remont ja
   parandus. Omanik R. Peep."

   Postimees 6.09.1941: "Raadio-elektrotehniline töökoda Firma R. Peep. Valmistan ja
   parandan: raadioaparaate, helifilmi-sisseseadeid, jõudvõimendajaid, releeseadeid,
   transformaatoreid, umformereid, laearmatuure, laualampe jne. Töö kiire, korralik ja
   vastutusega. Täielik akulaadimise jaam. Ostan uusi, pruugitud ja sõjakahjus
   purunenud võrk- ja patareiraadioaparaate, üksikosi ja lampe; põlenud triikraudu,
   elektrimootoreid jne. Maksan ajakohast kõrget hinda."

1941. aasta septembris liitusid Ernst Väinaste Aleksandri 24-a asunud raadiotöökoda Ergo ja R. Peep'i Riia 17 asunud raadiotöökoda Firma R. Peep ning asutati Raadio-elektrotehniline äri ja tööstus Firma R. Peep & E. Väinaste asukohaga Riia 17.RAYMOND PEEP /ka Raimond Peep, Raymond Ferdinand Peep/
Sündinud 14. IX 1901 Tartumaal Rõngu vallas
Surnud

Raymond Peep sündis Rõngu vallas, läks 1913 Peterburgi, kus lõpetas 1918. a-l 29. gümnaasiumi. Tuli 1919 tagasi Eestisse, astus 1920 Tartu õhtugümnaasiumi. Enda sõnul alustas raadiotehnikaga tegelemist 1923. aastal, oli Tartu Raadioklubi asutajaid ja hiljem tehniline juhataja. Raadio ja elektriaparaatide alal asus iseseisvalt tööle 1930. aastal Võrus. Alates 1932. a. kevadest oli R. Peep koos bussiettevõtja Valter Rosenbergiga varem V. Märgile ja E. Müllerile kuulunud Võru kino omanikuks. 1935. a. augustis registreeriti Võru linnavalitsuses R. Peep'i raadio-elektrotehnika väiketööstus, mida ta pidas kuni Tartusse kolimiseni 1939. a-l (või 1940. a. alguses). Tartus jätkas oma raadiotöökoja pidamist esmalt iseseisvalt, alates 1941. a-st koos senise raadiotöökoja Ergo omaniku Ernst Väinastega ühise raadiotöökojana FIRMA R. PEEP & E. VÄINASTE.
R. Peep sooritas Tartu Tööstusliku Kutseoskuse Ametis 1936(?) kinomehaanika oskustöölise eksami ja 5. jaanuaril 1941 registreeriti ka oskustöölisena raadio tööalal. 1943. a-l taotles ta ka raadiotehnika meistri kutsetunnistust, kuid vastav eksam jäi sooritamata.
R. Peep arreteeriti 27. augustil 1951, mõisteti vangi sõja ajal politseis teenimise eest, vabanes 1955.

Rahvusarhiiv ERA.3167.1.879 ja ERA.3167.1.5235 (Tartu Tööstusliku Kutseoskuse Amet); www.okupatsioon.ee jm

raadiotuba[ät]hot.ee