ESILEHELE TEHASED RET
RAADIO-PIONEER
Hooaeg 1941

VT ka RET 1940/41

Tüüp: 861
Toide: võrk - vahelduvvool
Lambid: 8 (N. Liidu 6Л7, 6K7, 6K7, 6K7, 6X6, 6Ф6, 5Ц4C, 6E5)
Lainealad: 3 (18,2...50 m, 207...590 m, 970...2000 m)
Võnkeringid: 6?
Hind: 1150.- rbl.

Kergetööstuse Rahvakomissariaat esitas raadiotehse Raadio-Pioneer tüübi 861 hinna kinnitamise avalduse ENSV Rahvakomissaride Nõukogu Hindade Komisjonile 6. juunil 1941 ja ENSV RKN kinnitas aparaadi jaehinna oma 17. juuni 1941 määruse lisaga.


RAADIO-PIONEER Tüüp 861
Nr. 1310

Erakogu

RAADIO-PIONEER Tüüp 861
Nr. puudub

Omanik: urti[ät]hot.ee - Raadiomuuseum

Raadio-Pioneeri kiri skaalalt ja tehasesilt ilmselt hiljem eemaldatud.

RAADIO-PIONEER Tüüp 861
Nr. puudub

Fotod: Osta.ee (2016)

   

Veel säilinud Raadio-Pioneer 861:

Nr. 1583 (Eesti Ringhäälingumuuseum)


Andmed: Juhan Sihver (Eesti Ringhäälingumuuseum), Rahvusarhiiv.

ENSV Rahvakomissaride Nõukogu 1941. aasta 3. märtsi määrusega nimetati Raadio-Elektrotehnika Tehas RET ümber aadiotehaseks RAADIO-PIONEER.
Tehasele 1941. aastaks määratud tootmisplaan nägi ette 18 600 raadiovastuvõtja...
  I kvartalis 4000
  II kvartalis 4600
  III kvartalis 5000
  IV kvartalis 5000
...ja 70 saatejaama (IV kvartalis) tootmist. Kuid aasta viie esimese kuuga, 1. juuniks 1941, suudeti tegelikult ehitada vaid 3285 vastuvõtjat, põhjusena toodi esile materjalide mittesaabumine tarvilikul määral, ajal ja koosseisus. Ühe säilinud dokumendi põhjal valmistati kogu I kvartali toodang endise AS ARE laos olnud materjalidest (vastuvõtjad kandsid ka Are nime, vt Are 1940/41) ja II kvartali esimestel kuudel väljastati uue konstruktsiooni järgi ümber monteeritud RET-i eelmisel aastal pooleli jäänud aparaate (neil olid välismaa lambid asendatud NSV Liidu omadega). Samuti oli konstrueeritud uus 8-lambiline võrkvastuvõtja, mille tootmiseks oli kõik vajalik olemas.

Tehase peainseneri kt Eduard Kokkeri ettekandest 1. juunist 1941, ameti üleandmisel Johannes Rammulile, selgub järgmist:
Parasjagu oli tootmisel esimene 1000-line seeria uuest plaanipärasest aparaadist, mis oma materjali ja üksikosade koosseisult oli kombinatsioon uutest ja vanadest materjalidest. Kuna endiselt valitses selgusetus mõnede materjalide suhtes, "ei olnud võimalik aparaadi konstruktsiooni õigeaegselt välja töötada ja ähvardava tööpuuduse pärast tuli aparaadi tootmist alustada ilma eelneva prooviseeriata".
Endisest produktsioonist oli montaazhis veel väljastamisel ca 300 aparaati tüüpidest REKORD 2P, ARS 3 ja MALLE 2
Materjalivaru ja osi oli 100 aparaadi SANGAR 5 valmistamiseks, puudusid ainult segulambid, mille saabumist N. Liidust oodati
Lisaks oli materjale ja üksikosi ka 1130 MARET 7 ehitamiseks, kuid puudusid lambid ja pöördkondensaatorid.

31. mail 1941 töötas tehases RAADIO-PIONEER 285 isikut.
Tehase sisseseade evakueeriti Tallinnast ajavahemikul 29. juuni - 9. juuli 1941. Hans Võrgu andmetel pakiti tehase vallasvara (sh poolvalmis- ja valmistoodang) 2400 kasti ja saadeti merd mööda Leningradi. Riigiarhiivis säilitatavas Raadio-Pioneeri sõjakahjude toimikus (ERA.R-66.1.311) on loetletud kogu evakueeritud sisseseade, materjalid ja toodang. Kui tuua vaid mõni iseloomustav näide, siis Venemaale viidi: 1074 raadiovastuvõtjat (kogusummas 214 800 krooni), 1418 valjuhääldit, 10 326 nuppude silti, 453 skaalaklaasi, 465 skaalat, 727 tagaseina, 78 068 mitmesugust lampi jne. Ära olid viidud ka tehasele kuulunud sõiduautod Adler ja 1939 ostetud DKW ning veoautod 1938 ostetud Framo ja 1940 ostetud GAZ MM. Kokku hinnati tehase sõjakahjude suuruseks 1 102 376 krooni. Kahjude loetelust jäid välja sõjaväe tellimusel ehitatud 60 raadiosaatjat, mis olid evakueerimise hetkel umbes 80% ulatuses valmis ja mille väärtuseks hinnati vähemalt 150 000 krooni.


ENSV Rahvakomissaride Nõukogus raadiotehase Raadio-Pioneer aparaadi tüüp 861 jaemüügihinna määramise ja kinnitamisega seotud dokumendid (Rahvusarhiiv, ERA.R-1129.1.53):
27.05.1941 esitas tehas tüübi 861 omakulu kalkulatsiooni ja tehnilised tingimused (eesti ja vene keeles) Kergetööstuse Rahvakomissariaadi Metallitööstuse Peavalitsusele;
06.06.1941 esitas Kergetööstuse RK Metallitööstuse PV aparaadi tüübi 861 hinna määramise taotluse Rahvakomissaride Nõukogu juures asuvale Hindade Komisjonile;
11.06.1941 saatis Kaubanduse Rahvakomissariaat Rahvakomissaride Nõukogu juures asuvale Hindade Komisjonile tüübi 861 hinna määramise ettepaneku;
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu kinnitas tüübi 861 hinna oma 17. juuni 1941 määruse lisaga.

              

   

ESILEHELE TEHASED RET