ESILEHELE TEHASED UUDISED
HOOAEG 1939/40 HOOAEG 1938/39 HOOAEG 1937/38 HOOAEG 1936/37
SIRENA-RAADIO / SIRENA RAADIOTEHNILINE TÖÖKODA, E. TEDER JA E. KESSLER
1936-1940
Raadiod 36/37-39/40
Tartu, Riia 58 (1936-1937) - Soola 7 (1937-1940)

Sirena, raadiotehniline töökoda, om. E. Kessler (1936-1937); Raadiotehniline töökoda Sirena, E. Teder ja E. Kessler (1937-38); Sirena-Raadio (39-40); Sirena-Raadiotööstus (40)
Müüdi: tehasest


Hooaeg 1939/40

    "parandatakse ja ehitatakse igatüübilisi raadioaparaate"

Hooaeg 1938/39

    "uuelt ilmunud vastuvõtjad"

Hooaeg 1937/38

Mudel: CAPELLA 3RW
Toide:
Lambid: 3+2
Lainealad: 4
Võnkeringid:
Hind: 195.- kr.

    "Sirena uudisaparaadid, ülimoodsad superhetid alates 195.-"

Hooaeg 1936/37

Mudel: ?
Toide:
Lambid: 4
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: 145.- kr.

Mudel: ?
Toide:
Lambid: 10
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: 625.- kr.SIRENA

Mudel: ?
Toide: võrk
Lambid: 7
Lainealad: 3 (10-85, 200-600 ja 700-2000 m)
Võnkeringid:
Hind:


Skaalal puudub Türi saatja
(aparaat valminud 1937 sügisel või varem)

Erakogu

 

TÖÖSTUSE AJALUGU
Rahvusarhiiv ERA.891.2.22964 (Kaubandus-tööstuskoda), ERA.891.2.25041 (Kaubandus-tööstuskoda) jm.

Raadiotehnilises töökojas Sirena valmistati vastuvõtjaid vähemalt neljal hooajal ja tõenäoliselt pakuti isegi laiemat valikut kui vaid üks mudel. Kahjuks ei avaldatud ajalehtedes illustreeritud reklaame ja seni ei ole teada ka ühtegi hinnakirja või reklaamtrükist.

Tegelikult on Sirena puhul tegemist vähemalt kahe ettevõttega. Vastavalt Rahvusarhiivi Kaubandus-tööstuskoja äriregistrile (ERA.891.2.22964) alustas 22. augustil 1936 Tartus, Riia 58 tegevust "Raadiotehniline töökoda Sirena, E. Kessler", mille omanikuks oli Erna Kessler. Kuid 10. veebruaril 1937 saabus Kaubandus-tööstuskojale kiri, milles Erna Kessler teatas ettevõtte tegevuse lõpetamisest alates 5. veebruarist samal aastal. Kirjale oli volituse alusel alla kirjutanud aga hoopis pr Kessleri abikaasa Engraf /Eduard/ Kessler.

1936. aasta sügisel oli Sirena omanikuks Ed. Kessler ja tehniliseks meistriks E. Väinaste, valmistati superhet-tüüpi raadiovastuvõtjaid. Sirena esines oma väljapanekuga 1936. a. septembris peetud Tartu näitusel. Postimees märkis:
"Tartus asuv vähem raadiotööstus "Sirena" on üles seadnud oma konstrueeritud aparaate, muuseas ka 10-lambilise, mis maksab 625 kr."
Ajalehes Film ja Elu 18.09.1936 kirjutati: "Raadiotehniline töökoda "SIRENA" Tartus, Riia tän. 58 (Riiamäel) on Lõuna-Eestis ainus puhtakujuline raadiotehniline tööstus, kus valmistatakse olemasolevast materjalist paremaid, puhtamaid ja tugevahäälelisi raadioaparaate, mis oma headuselt ja hinnalt ületavad kaugelt välismaa omad. "Sirena" töökojas valmistatud "Superhet" tüübiliste raadioaparaatidega on võimalus kuulata isegi itaallaste poolt Addis-Abebas hiljuti avatud "Pressa" jaama ja samuti ka Jaapani saatejaamu.
Töökoja tegelikuks juhiks on juba 1923./?/ a. alates omanik Ed. Kessler ja tehniliseks meistriks Ed./=Ernst/ Väinaste.
Kuna "Sirena" aparaadid on valmistatud peamiselt meie olude kohaselt, siis puuduvad loomulikult neis need vead ja pahed, mis omavad välismaalt sisseveetavad raadioaparaadid."

1. septembril 1937 alustas tegevust ettevõte "Raadiotehniline töökoda Sirena, E. Teder & E. Kessler". Nüüd asuti Tartus, Soola 7 ning omanikeks olid Elmar Teder (elas Valgas) ja Eduard Kessler (tema elukoha aadress oli samuti Soola 7). Ärialaks oli märgitud lihtsalt raadiotehniline töökoda.
Ettevõte tegutses lepinguühingu vormis põhikapitaliga 2000.- krooni. Lepingu järgi moodustus põhikapital järgmiselt: "E. Kessler annab erinimekirja järgi lepinguühingule Sirena üle tööriistad, sisseseade, valmis osad jne, mis asuvad praegu Tartus, Soola 7, hindamisega 1000.- krooni ja hra Teder maksab raadiotehnilise töökoja Sirena lepinguühingu nimele avatavale arvele ükstuhat krooni puhtas rahas sisse".
Järgnevalt puuduvad registris igasugused andmed kuni 5. augustini 1940, millal saadetud teate järgi lõpetasid E. Teder ja E. Kessler ettevõtte tegevuse 31. detsembril 1938. Kuid tegelikult tegutses Sirena (võib-olla uute omanikega või muus äriühinguvormis) veel 1940. aasta septembriski, mida näitavad nii läbi 1939. kui 1940. aasta ajalehes Postimees ilmunud kuulutused.

23. aprillil 1938 teatati Postimehes: "Raadioomanikkude huvides täienes raadiotööstus "Sirena" Tartus, Soola tn. 7 moodsate, spetsiaal-parandusinstrumentidega ka kõige keerulisemate raadiovastuvõtjate ehitamiseks ja parandamiseks, omades ainulaadse uudisena kõrgerõhu õhupumba (raadioaparaatide suurimast vaenlasest) tolmust puhastamiseks ja seadise raadiokastide kuivamiskindlalt poleerimiseks. Igatahes aina tervitatav samm meie raadiotööstuse eduks."

Erinevalt mitmetest väiksematest või ka keskmise suurusega raadiotööstustest avaldas Sirena märkimisväärselt sageli Postimehes reklaamkuulutusi, kuigi mudelite osas need eriti inforikkad ei olnud. Valik Sirena-Raadio reklaame ajalehes Postimees 1936-1940:


17.12.1936:
"Sirena. Raadio töökoda Tartus, Riia tän. nr. 58, postiplatsil. 25-40% raadio odavam kui mujal, kõik tüübil. vastuvõtjatelt. - Ilmus uus tüüp: 4-lambiline moodne võrkvastuvõtja - kr. 145.- Veenduge, et see pole ainult reklaam! Demonstratsioon igal õhtul kella 17-st. Samas kõiksugu raadiotehnil. tööd."

9.11.1937:
"Kõiki raadiohuvilisi palutakse tutvuda "SIRENA" uudisaparaatidega. Te otse üllatute nende erakordseis omadusis. Ülimoodsad superhetid Kr. 195 alates. Demonstratsioonid igal ajal. SOOLA tän. 7."

5.03.1938:
"Raadioomanikud! L.-Eesti vanim ja tehn. täiuslikem raadiotöökoda teeb igasug. raadiotehnil. ja heliseadeldiste töid. Müüa suur valik moodsaid patarei- ja võrkvastuvõtjaid. Järelmaks. Tartus, Soola tn. 7".

9.04.1938:
"Raadioostjad, kasutage juhust! Pühadeni müüa reklaamhindadega, ka järelmaksuga, uusi, moodsaid, imevähese voolutarvitusega patarei- ja võrkvastuvõtjaid. Veenduge tingimata, enne kui mujalt ostate. Demonstr. igal ajal, ka pühapäeviti. Samas tehakse kõiksug. raadiotehn. töid. Tartus, Soola tn. 7."

30.04.1938:
"Raadioomanikud! Tehniliselt täiuslik ja moodsalt sisustatud raadiotöökoda parandab ja ehitab kõiktüübilisi raadiovastuvõtjaid. Uute aparaatide müük. Järelmaks. Tartus, Soola tän. 7."

30.12.1938:
"Kohe vaja iseseisva töövõimega moodsaid lülitusi tundvat raadiotöölist Soola tn. 7, kella 18-20-ni".

29.01.1939:
"Raadiohuvilised! Veenduge isiklikult ilma agentideta meie 1939. a. moodsate suursuperitega, millised on konstrueeritud jaanuarikuu alul välismaa laboratooriumides leiutatud ja läbiproovitud modernsete skeemide järele. Meie vastuvõtjates kasutatud HIGH-FIDELITY konstruktsiooni laad tagab teile ka KEVADEL, mil kuulamisolud tavalistele aparaatidele osutuvad võrdlemisi ebastabiilseteks, laitmatu ja loomutruu vastuvõtu.
Demonstreerime igal ajal, ka pühapäeval.
Sirena-raadio, Soola tän. 7."

12.02.1939:
"Igale raadiosõbrale demonstreeritakse meie eritüübilisi, võimsaid ja haruldaste omadustega uudis-vastuvõtjaid, et sellega tõendada ja isiklikult veenduksite, et need on aparaadid, milledele ei ole võistlejat, eriti nende hinnas. Igaüks võib tulla vaatama ja kuulama igal ajal, ka pühapäeviti, selgusele jõudmiseks, et need sõnad vastavad täielikult tõele ja ei ole vaid harilik reklaam.
"SIRENA-RAADIO" Tartus, Soola tn. 7"

14.02.1939:
"Raadioäri "SIREENA'LE"! Palun Teie eritüübilist, võimsat, haruldaste omadustega uudisvastuvõtjat demonstreerida G. Adolfi tn 48-4, mis ei anna häält ühestki saatejaamast ja mida teie mitmekordse palumise peale korda seadma tulnud. Üks "Sireena" aparaadi ostja."
24.02.1939:
"Raadiotööstus SIRENA'le Tartus, Soola tän. nr. 7.
Teatan Teile, et aparaat on korras; viga ei olnud aparaadil, vaid vooluvõrgu seinakontaktil. Seepärast palun vabandust, et asjatult, peamiselt just mõne Teie konkurendi mõjutusel avaldasin 14. veebr. s.a. "Postimehes" kuulutuse Teie aparaadi kohta.
Nüüd, kus läbi proovisin nii suure hulga aparaate, osutus siiski Teie firma aparaat mitmesuguseil põhjusil mulle kõige vastuvõetavamaks, eriti oma paraja hinna, suure võimsusega ja selge-sügava häälega muusikas, mida on tunnistanud ka mitmed minu tuttavad muusikamehed. Nii et, vaatamata igasug. agentide juttudele ja nende "selgitustööle", olen täielikult rahul Teilt ostetud aparaadiga, mille tõenduseks olgu kas või see, et lähemail päevil kohe tulevad sama tüüpi aparaati ostma minu tutvusringist kaks ostjat.
Muuseas - varahommikuti kuulen lühilainel kahte Ameerika jaama.
Lootuses, et see juhtunud arusaamatus meie vahel õiglaselt laheneb, jään Teie tööd austama.
L. L. (üks Sirena aparaadi ostja), G. Adolfi tn. 48-4."

5.03.1939:
"Vajatakse kohe raadiotöölist. Läbirääkimistele tulla 5. skp kella 12-2 Soola tänav nr 7".

23.04.1939:
"Raadiohuvilised. Kevadhooaja mudelid näha mööbliäri "Kodu" vaateaknal, Uueturu 5. Järelmaks ja eriti mõõdukad hinnad puhtas rahas omandajaile. Demonstratsioon igal ajal, ka pühapäeviti, Soola 7, "SIRENA"."

10.06.1939:
"Ehitatakse ja parandatakse igatüübilisi raadioaparaate, 2- ja 3-lambil. aparaatidele ehitatakse seadiseid, mis kõrvaldavad kohaliku saatja vahelesegamise. Tartu, Soola t. 7"

21.04.1940:
"Parandatakse ja ehitatakse igatüübilisi raadioaparaate. Eri juhtudel tullakse ka koju. Soola tän. 7. SIRENA-RAADIO."

19.05.1940:
"Parandatakse ja ehitatakse igatüübilisi raadioaparaate. Tullakse ka koha peale rikkeid kontrollima. Soola tän. 7. SIRENA-RAADIO."

7.09.1940:
"Raadioaparaate parandatakse ja ehitatakse ümber väga korralikult ja ruttu. "Sirena-raadiotööstuses" Tartu, Soola 7."
"Raadio 4-lambiline patareivastuvõtja ja 5-lambiline võrkvastuvõtja odavasti müüa. Näha iga päev kella 16-19-ni. Soola tän. 7. "Sirena-Raadio" tööstuses."

14.09.1940:
"Raadioaparaate parandatakse väga korralikult ja ruttu. - 15. skp asjaajamine igal ajal. Müügil igasug. võrk- ja patareiaparaate. "Sirena-raadiotööstus" Tartus, Soola tän. 7."

22.09.1940:
"Raadioaparaate parandatakse väga korralikult ja ruttu. Tullakse ka kohapeale rikkeid kontrollima. Võetakse pruugitud aparaate edasimüümiseks. "SIRENA-RAADIOTÖÖSTUS", Soola tn. 7."
"Moodne raadio 6-lambil. võrksuper, 4-lambil. patareisuper ja väga ilus 6-lambil. kapp-raadio koos elektrigrammofoniga odavalt müüa. "SIRENA-RAADIOTÖÖSTUS", Soola tn. 7."ISIKUD:


EDUARD KESSLER
Sündinud 23. VII 1904 Pärnumaal Abja vallas
Surnud 12. II 1942 Gorki oblastis Unzhalagis

Raadiotehnilise töökoja Sirena, E. Teder & E. Kessler üks omanikke, Erna Kessleri abikaasa, ametilt pootsman.
1938. aasta detsembris esitas Eduard Kessler Tartu Tööstusliku Kutseoskuse Ametile avalduse õppinud töölise kutseeksami sooritamiseks, millele lisatud tunnistuses kinnitasid Ernst Väinaste ja Anton Vaus, et E. Kessler on raadioalal töötanud alates 1930. aastast. Eksami sooritamise kohta andmed puuduvad
E. Kessler arreteeriti 30. juunil 1941, hukkus Nõukogude võimu repressioonide ohvrina vangilaagris.

Rahvusarhiiv ERA.891.2.25041 (Kaubandus-tööstuskoda), ERA.3167.1.2936 (Tartu Tööstusliku Kutseoskuse Amet); www.okupatsioon.ee


ERNA KESSLER
Sündinud 9. IX 1910

Raadiotehnilise töökoja Sirena, E. Kessler omanik. Eduard Kessleri abikaasa.


ERNST VÄINASTE
Sündinud 10. I 1906
Surnud

Raadiotehnilise töökoja Sirena tehniline meister 1936. a. sügisel.
Hiljem raadiotöökoja Ergo Raadio ja Firma R. Peep & E. Väinaste omanik-kaasomanik.
Vt R. PEEP & E. VÄINASTE


ELMAR TEDER
Sündinud 27. VI 1908

Raadiotehnilise töökoja Sirena, E. Teder & E. Kessler üks omanikke.raadiotuba[ät]hot.ee