ESILEHT LINGID UUDISED
HOOAJAD KATALOOGID REKLAAMID
DOKUMENDID VÄRVIPILTIDE NIMEKIRI SEERIANUMBRITE NIMEKIRI
VÄLISMAA RAADIOD EESTI EL-TEHN TÖÖSTUSED EESTI GRAMMOFONID
  RET   OÜ Raadio-Elektrotehnika Tehas RET (1935/36-1940/41, 1945-92)  

    Punane RET    (1945-92)  

  TTV   AS Tartu Telefonivabrik (raadiod 1924-1940/41)  

  ARE   AS Are Elektrotehnika Tehased (1935/36-1940/41)  

    DAVIDOV   E. Davidov, Raadioaparaatide Tööstus (raadiod 1933-1934/35->Are)  

  STANDARD/STANDART, RAMMUL   Standard-Raadio, J. Rammul (1930-1940/41)  

  ÜLO   Ülo Raadio, T. Maasik (raadiod 1937/38-1940?)  

    TERE   Raadio-TERE, T. Maasik (1932-1936/37->ÜLO)  

  SUPREMA    Raadio-TERE ja J. Rammul (1935/36-1940/41)  

  ARS    OÜ RET (1938/39-1940/41)  

  ETK    Are raadiotehas (1937/38), OÜ RET (1938/39)  

  AGLO   Aglo, ins N. Karus (raadiod 1934-1939)  

  PHILIPS   AS Are (1939/40)  

  TELEFUNKEN   OÜ RET (1937/38), AS TTV (1938/39-1939/40)  

  RAADIO EL   Raadio EL, Ernst Laurmann ja Elmar Kivisalu (1937-1940)  

  HELI   Heli Raadiotehas, A. Raag (1938/39-1939/40)  

  VIKO / RAADIO LAINED   Vellner Raadiotööstus (1932-40)  

  E. R.   ESTO-RAADIO   (1937-41)  

    E. R.   EESTI RAADIO    (34/35-1936)  

  SIRENA    Sirena, E. Teder ja E. Kessler (36/37-39/40)  

  SÄDE   Säde Raadiotööstus (37/38)  

  R. HANJA & J. KITSING / J. KITSING    Tartu Telefonivabrik (37/38-38/39)  

  KAPSI    AS Kapsi & Ko, J. Rammul, AS Are? (raadiod 25-37/38)  

  JAAKSON   Ins Jaaksoni Elektrotehnika Tehas (raadiod 1935/36-37/38)  

    JAAKSON & JÄTMAR   (raadiod 1933-1935/36->JAAKSON)  

  R. PEEP   (raadiod 1930?-35/36 ... 1941)

  Muud valmistajad   pärast II maailmasõda
      A. HANTSON (HANSON), Saksamaa, Geislingen (46-47)  

  Muud töökojad ja meistrid   1940. aastate I poolel
      ALFA, Tallinn (43)
      II POEGLASTE AMETIKOOL, Tallinn (42)

  Muud töökojad ja meistrid   1930. aastate II poolel
      ERGO-RAADIO, Tartu (38/39-39/40)
      R. PEEP & E. VÄINASTE, Tartu (41)
      RAHVA-RAADIO, E. MAASIK, Tallinn (39/40)
      PAUL NURM, Tartu (37-41)   
      J. & E. KIVISAAR, Narva (1938-41)
      F. MAKAVEI, Narva (1937?-1938)
      A. V. SEEDER -> A. V. TORMILAID, Narva (1930?-39)
      BORIS KUUSIK, Tallinn (1926?-39)
      EESTI RAADIOOPERAATORITE ÜHINGU E.R.Ü. LABORATOORIUM, Tallinn (1938/39)
      ARM RAADIO, Tallinn (1938/39)
      TÜRI RAADIOTEHNILINE TALITUS, Türi (raadiod: 38/39-41/42)
      GEORG NEE, Paide (raadiod: 1932-1938)
      G. RAAG / RAADIOTEHNIKA BÜROO, Pärnu (36/37-37/38)
      UNIVERSAAL, M. LAUREN, Tartu (raadiod: 33/34-36/37)
      GALVAN, Valga (raadiod ...-36-...)
      EINO JÕEMETS, Väike-Maarja (1936-...)
      AUG. PESKMANN, Elva (36)
      PHILIPP KINGSEPP, Tallinn (raadiod: u. 1930?-36)
      H. KISTBACK, Haapsalu   
      ? /PEETER MÄGI/, Tartu (1934-37)
      M. PUKK, Valga (37)
      RAADIOMONTÖÖR JOH. ONU, Avinurme (36)
      VELLEMA(?) (1935/36)   
      LABORATOORIUM MIKI (1935/36?)   
      UNIVERSUM (?)

  TOKO   AS Tormolen & Ko (raadiod 25/26-34/35)  

  ESTO-MUUSIKA    OÜ Esto-Muusika, J. Rammul, A. Uus (raadiod 1927/28-34/35)  

  ARVID UUS   (raadiod 1928/29-34/35)

  RUD. KENN   (raadiod 1929?-34/35-?)

  ALEX. RÄHN   (raadiod ?-32-33-?)

  KM VENNAD PRÜÜS   (raadiod 31/32-33/34)  

  KARL LEMBERG   (raadiod 1927/28-31/32)  

  H. LUIK   (raadiod 28-31/32)

  RADION   (1928-1930)  

    RADIOPHON   (1925-1928->RADION)  

  Muud töökojad ja meistrid   1930. aastate I poolel
      (VÕRU) RAADIOKLIINIK, JOH. LAMPSON, Võru (31-36)
      KAFR RAADIO, Võru (35)
      PAUL PLAKK, Koiola (raadiod 1932-1936)
      BORIS TAMBERG, Tallinn (raadiod 1930. a-te I pool)
      INS. LEO VALDMANN, Rakvere (raadiod: 1926, 28, 32, 35/36 ?)
      JULIUS VEEVO, Narva (35/36)
      JULIUS VEIDEBACH, Mustvee (raadiod: 1927-34/35)   
      RAADIO KOLMTEIST, Tallinn (33/34-34/35)
      RAADIOKLIINIK, Tallinn (raadiod: 31/32-34/35)
      RAADIO VIRU 8, Tallinn (raadiod: 32/33-34/35)
      K. FREIMANN, Tallinn (...-34/35)
      V. SPESSA ja RADIO-SERVICE, Tallinn (raadiod 1930-...)
      TEATER JA MUUSIKA, Tartu (raadiod: 1934/35-...)
      ?, Tallinn (34/35)
      ELMAR KULL, Nõmme (detektorid: 34/35)
      R. RODEMAN, Jaanilinn (29/30-34)
      EESTI RAADIO, E. KUUSIK / O. KIPPASTO, Elva / Tartu (32/33-33/34)
      ARNOLD VOOLMAA (VÖÖLMANN), Rakvere (raadiod: u. 1926-1933/34)
      V. PETERSON, Tartu (raadiod: 33-33/34)
      ?, Pärnu (33/34)
      H. MÕTTUS & J. NIKLUS, Petseri (33/34)
      K. JÄRV, Türi (32/33)
      KULDALA, Jõgeva (raadiod: 32-33)
      JÕUD & VALGUS, Tartu (raadiod: 32/33)
      TALLINNA ELEKTRIKUTE ARTELL, Tallinn (32/33)
      HELIOS, M. KLEMMER, Tallinn (raadiod: 32?)
      KM K. G. REINHOLD / COLUMBUS, Tartu (raadiod: 32?)
      EFACO, Põltsamaa (raadiod: 1931?-32)
      KM AKORD, Tallinn (raadiod: 31)
      ENNAK, Valga (raadio kapp-grammofonid: 31)
      AUG. TAAL, Võru (raadiod: 30/31)
      KM JULIUS TIBBING, Võru (raadiod: 30/31)
      ?, Tallinn (30)
      J. BLUM, Tartu   

  Muud töökojad ja meistrid   1920. aastatel
      KM VÄLK, Viljandi (raadiod?: 29/30?)  
      E. KAHM, Tallinn (raadiod: 28/29-29/30?)
      H. W. WECKRAM, Tartu (raadiod: 29/30)
      G. LEETBERG, Rakvere (raadiod: 29/30)
      HUGO LOHMANN, Tallinn (raadiod: 27-28/29)
      JUHAN SUITS, Viljandi (raadiod?: 28/29)
      A. HAUSENBERG & KO, Tartu (raadiod: 28/29)
      GEORG LANE, Tartu (raadiod: 28/29)
      INS. O. VAHER, Tallinn (raadiod: 25-26, 1927-28)
      RAADIO-VALVE, E. NYSTEN, Tallinn (raadiod: 1927-28)
      MERCADO, RUDOLF KRIK, Tallinn (raadiod: 1926?-27)
      INS. E. MALTENEK, Tallinn (raadiod: 26-27)
      Ins. A. KENN, Tartu (raadiod: 27)
      JOHANNES DIEZMANN/DIETSMAN, Võru (raadiod: 26?-27)  ()
      K. SERSANT & A. HAUSENBERG / K. SERSANT, Tartu (raadiod: 26)  
      KESK-ELEKTROTEHNIKA TÖÖKODA, Tallinn (raadiod: 25)

  Eestis valmistatud-monteeritud välisfirmade raadioaparaadid   

  Tuvastamata aparaadid   

  Käsitööna valmistatud aparaadid   

  Eesti standardvastuvõtja ehk rahvaaparaat   

  Eesti tehaste raadioaparaatide eksport   

  Raadioaparaadid natsionaliseeritud äride bilanssides 1940-1941   

  Raadioaparaatide saatus Eestis 1941. aasta suvel   

  Kõik Eesti raadiotööstused ja mudelid hooaegade kaupa 1930/31-1940/41   

  Artikleid Eesti raadioturust   


rain.ajalood[ät]gmail.com