ESILEHELE TEHASED UUDISED
VIKO, VELLNER RAADIOTÖÖSTUS
   RAADIO LAINED (1932-35)
1932-1944
raadiod 1932-38/39-?
Tallinn, Kullasepa 10 (1932-40) - Tolli 4-10 (1944)

Raadiolained (1932); Raadio Lained (33-35); Salme Vellner, raadioaparaatide ja grammofonide parandustöötuba (34); S. Vellner, raadioaparaatide ja grammofoniparanduse töökoda (34); Raadiotööstus Wellner (36); S. Vellner, raadioaparaatide ja grammofoniparanduse tööstus (36); S. Vellner, raadio- ja grammofoni-parandustöökoda (38); K. Vellner, raadiotööstus (39-40); Raadiotööstus Vellner (1944)

Müüdi: tööstuses, agentide kaudu
    1938 Viljandi esindaja Juhan Johanson, Aleksandri 17


Hooaeg 1938/39

Hooaeg 1937/38  ?

Hooaeg 1936/37  ?

Hooaeg 1935/36  ?

Hooaeg 1934/35  ?

Hooaeg 1933/34  ?

Hooaeg 1932/33


Mudel: VIKO PZ 552 Super
Toide: võrk
Lambid: 6+1
Lainealad: 3
Võnkeringid:
Hind: .- kr.

VIKO PZ 552 Super
Nr pole säilinud
Hooaeg ? (1937/38 või hilisem,
skaalal Türi saatja)
Omanik: urti[ät]hot.ee - Raadiomuuseum

 

Mudel: VIKO PZ 552A
Toide: võrk
Lambid: 5 (Sylvania 78, 78, 75, 6A7, 42)
Lainealad: 3 (15-50, 200-700 ja 700-2000 m)
Võnkeringid:
Hind: .- kr.


VIKO PZ 552A
Nr 1342
Hooaeg ? (1938/39??)
Omanik: urti[ät]hot.ee - Raadiomuuseum

   

VIKO PZ 552A
Nr 1473
Hooaeg ? (1938/39??)
Omanik: oldradio[ät]hot.ee


Säilinud on veel üks PZ 552A shassii Nr 1xx0

Arvatavasti VIKO
Võrgutoitega
5 lampi (58, 58, 2B7, 2A7, 2A5)

Puudu skaala, tootja- ja mudelitähised.
Omanik: urti[ät]hot.ee - Raadiomuuseum

 

 
Seni ainus leitud Vellneri raadiotööstuse reklaam,
mis ilmus trükises "Eesti Tööstus & Kaubandus
1835-1935, EÜRL Almanak 1" (1936?).


TÖÖSTUSE AJALUGU

Rahvusarhiiv ERA.891.2.17916 (Kaubandus-tööstuskoda), ERA.1569.1.2032 (Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Amet); Päevaleht 26.10.1932; Sakala 22.11.1939 jm.

Karl Vellner nimetas 1936. a-l Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametis raadio tööalal oskustöölisena registreerimise avalduses oma raadiotööstuse algusajana 1927. aastat. Võib-olla hakkas ta sel aastal raadioaparaate valmistama. Kui 1934. a. märtsis registreeriti Kaubandus-tööstuskoja äriregistris ettevõte "S. Vellner" tegevusalaga raadioaparaatide ja grammofonide parandustöötuba, ainuisikuliseks äripidajaks Salme Vellner ja asukohaks Tallinn, Kullasepa 10, näidati tegevuse alustamise ajana 24. oktoober 1932. Registreerimislehele lisatud märkuse järgi tegutses ettevõte enne 1934. a-t 3. järgu kaubandusliku äritunnistuse ja seejärel 8. järgu tööstusliku äritunnistuse alusel.

1932. aasta oktoobris kuulutati Päevalehes: "Raadiolained. Kullasepa t. 10, 2. korral, raadioaparaatide, grammofonide ja nende osade ost, müük vahetus.
Võetakse vastu tellimisi uute moodsate raadioaparaatide peale. Grammofonide ja raadioaparaatide parandus. Akkude laadimine." (Päevaleht 26.10.1932)
1932. a. detsembris: ""Raadiolained", Kullasepa 10, 2. korral. Müüakse raadioaparaate moodsaid kappe ühes dünamovaljulthääldajatega, dünamovaljulthääldajad 30 kr. alates. Raadioaparaate ja grammofonide parandus, akkude laadimine. Töö eest vastutus." (Päevaleht 21.12.1932)

Ühes ilmselt 1933. aastal ilmunud trükises leidub reklaam: "Raadio Lained Kullasepa t. 10, II korral.
Valmistatakse moodsaid ajakohaseid raadioaparaate. Ostetakse, müüakse, vahetatakse raadioaparaate ning nende osi. Parandusi tehakse odavalt ja kiirelt."

1933. aasta sügis: "Raadio-äri Kullasepa 10 (II-sel korral) müüb kõige moodsamaid raadioaparaate. Kõige täielikum parandustöökoda."

1935. aasta novembris ilmusid Kullasepa 10 asunud firma Raadio Lained reklaamid, milles teatati: "vastuvõtjate parandus ja uuendus, müük järelmaksuga, üksikosad".

Võimalik, et algselt kasutas K. Vellner nime Raadio Lained ning nimed Viko ja Vellner Raadiotööstus võttis kasutusele hiljem, 1930. a-te keskel. Vellneri töökojas valmistatud aparaatidest on peamiselt teada ainult tänu vähestele säilinud raadiotele. Ühtegi Vellneri töökoja kuulutust, reklaamlehte või kataloogi, mis tutvustaks valmistatud vastuvõtjatüüpe, pole seni õnnestunud leida. Samuti pole Vellneri töökojast teada ühtegi ajakirjanduses ilmunud reklaamartiklit.


Uus Eesti Pärnu Uudised 7.10.1938
""Raadiojäneseid" Mõisakülas
Mõisaküla postiametniku avaldusel võetakse vastutusele Mõisakülas, Aleksandri tän. 17 elutsev Marie Svirbul ja Tallinnas, Kullasepa tän. 10 3 elutsev Karl Vellner. Esimene loata raadio kuulamise pärast ja teine s.o. Vellner, selle eest, et tema oli toonud ja seadnud nimetatu korterisse üles raadioaparaadi, milleks tal polnud aga vastavat luba ette näidata. Samasuguse süüteo eest võetakse vastutusele ka Põllu tän. 7 elutsev Alfred Paggi, kelle korterist leiti raadioaparaat, mille oli sinna toonud samuti Vellner."


Sakala 22.11.1939
"Jäi raadioaparaadist ilma
Möödunud aasta oktoobris soovis Mõisakülas elutsev Rich. Pallot osta raadioaparaati. Kaup sobis Tallinnas elutseva raadioaparaatide töökoja omaniku Karl Vellneriga, ja Palloti korterisse toimetati "Viko" aparaat, kusjuures Pallot tasus Vellnerile aparaadi hinna vekslitega 230 kr. suuruses. Kaup oleks jäänudki kaubaks, poleks Palloti abikaasa käskinud meest Vellnerile aparaat tagasi anda ja vekslid tagasi küsida. R. Pallot viiski siis aparaadi Aleksandri tän. 17 elutseva Juhan Johansoni elukorterisse, kes on "Viko" kohalik agent. Samal ajal viibis sääl ka K. Vellner ise, kes oli nõus aparaadi ostu-müügi tehingut tühistama, ja aparaat jäeti Johansoni elukorterisse tagasivõetuna Pallotilt. Vellner ütles, et tema saatnud vekslid juba Tallinna, kuid lubas need Pallotile järgmisel päeval tagasi saata. Pallot veksleid aga tagasi ei saanudki ja mõni aeg hiljem sai Pallot teada, et tema vekslid on läinud protesti. Pallot maskis siis nõutud summa, kokku 270 kr. ja tahtis Johansonilt aparaati tagasi saada, ent sellel enam aparaati polnud ja see ütles, et Vellner viinud aparaadi tema juurest ära. Vellner aga omakorda seletab, et tema jätnud aparaadi Johansoni juurde ja polevat seda kusagile viinud. Nüüd võetakse J. Johanson aparaadi omastamise pärast vastutusele ja politsei alustas aparaadi leidmiseks juurdlust."Vellneri raadiotööstus tegutses vähemasti raadioaparaatide parandamise alal ka sõja aastatel.
Eesti Sõna 26.03.1944
"Raadiotööstus "Vellner", Tolli 4-10. Palun isikuid, kelle raadioaparaadid parandada olid, järele tulla 27.-28. II 44 k. 10-12. Vellner."


ISIKUD:

KARL VELLNER (ka Wellner)
Sündinud 3. V 1890
Surnud ?

1936. a. veebruaris taotles Karl Vellner enda registreerimist Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Ametis oskustöölisena raadio tööalal. Avalduses märkis ta, et asus eriala õppima tsaariajal, mil töötas Peterburis raadio saatejaamas kuni I maailmasõja lõpuni, ning "EV. ajal olen iseseisvalt pidanud raadio tööstust ja juhtinud seda 1927. a. alates kuni käesoleva ajani". 1936. a. aprillis esitas ta uue avalduse raadio tööala õppinud töölise eksami sooritamiseks, milles kinnitas, et on pidanud omaette raadioaparaatide töötuba neli aastat. K. Vellner otsustati eksamile mitte lubada õppetunnistuse puudumise tõttu.
Ametlikult oli Vellneri raadiotööstuse omanikuks Karl Vellneri abikaasa Salme.

Rahvusarhiiv ERA.1569.1.2032 (Tallinna Tööstusliku Kutseoskuse Amet)SALME VELLNER (ka Wellner)
Sündinud 20. IV (vkj) 1896
Surnud ?

Raadioaparaatide ja grammofonide parandustöötoa S. Vellner omanik, Karl Vellneri abikaasa.

Rahvusarhiiv ERA.891.2.17916 (Kaubandus-tööstuskoda)


raadiotuba[ät]hot.ee