ESILEHELE TEHASED UUDISED
KM RADION / OÜ RADION
1928-1930
Tallinn, Harju 34 (1928-1930)

Vt RADIOPHON
Hooaeg 1929/30 ?


Hooaeg 1928/29

   1929 veebruar: 4, 5 ja 6 lambilised
   1929 veebruar: "KM OÜ "Radion" soovitab ja müüb: kogenud raadioasjatundjate
   skeemide järele "OÜ Radion'i" poolt ehitatud puhta häälekõlaga ja selektiivseid
   raadiovastuvõtjaid
mis seni on ostjaskonna poolt suurt rahulolekut leidnud. ...
   Nõudke hinnakirju."


Mudel: LR IV
Toide:
Lambid: 4
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: ?.- kr.
II Eesti raadionäitusel 1929. a. veebruaris I auhind hõbeaurahaga ("4-lambilisele nöitrodüünile")


Mudel: LR V
Toide:
Lambid: 5
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: ?.- kr.
II Eesti raadionäitusel 1929. a. veebruaris I auhind kuldaurahaga ("5-lambilisele nöitrodüünile")     
Arvatavasti Radionis valmistatud (või müüdud) vastuvõtja.
Pöördel: "Üks minu kodune pilt, koduse elamise ja olemisega. Tõnis. 10/XII 30.".
Foto: erakogu.

TÖÖSTUSE AJALUGU

Rahvusarhiiv ERA.969.1.687 (Majandusministeerium); Uudisleht 13.05.1928; Raadioleht 17.02.1929 jm.


Kaubamaja Radion asutati 1928. aasta kevadel firma Radiophon asemele. Radioni omanikuks oli Oskar Lillo.


Uued omanikud, uus nimi.
Aastat kolm tagasi asutati Tallinnas esimene raadiotarvete spetsiaaläri "Radiophon", mis töötas algul õige edukalt. Möödunud aasta suvel toodi äri Harju tänavale No 34, nägusatesse ruumidesse, kus loodeti suurt tegevuse tõusu.
Möödunud nädalal aga ilmus endise "Radiophoni" äri sildi asemele uus silt "Radion".
Kuuldavasti on endine "Radiophon" uute omanikude kätte läinud ja töötab nüüd "Radion'i" nime all. "Radioni" uued omanikud on kohe äri laiendamisele asunud. Äri on täiendatud hulgaliste raadioaparaatidega ja tarvetega, pealegi on asutatud uued osakonnad, nii jalgrataste osakond, igasugu elektrilambid ja tarbed jne.
Teenimine ja tellimiste täitmine näib olevat uues "Radionis" eeskujulik. (Uudisleht 13.05.1928)


1929. aasta alguses muudeti Radion osaühinguks.
7. jaanuaril 1929 laekus kaubandus-tööstusministeeriumile OÜ Radion registreerimise taotlus. Osaühingu asutajateks olid Karl (Carl) Tammann, Oskar Lillo, Aleksander Pachel, Karl Leilop ja Jaan Must. Algselt samuti asutajana näidatud Arnold Isotamme nimi on maha tõmmatud. Põhikirja järgi loodi firma "kauplemiseks igasugu raadiotarvetega, jalgratastega ja muusikariistadega sise- ja väljamaal oma kui ka komisjoni arvel". Põhikapitaliks oli 30 000.- krooni. Kaubandus-tööstusministrilt saadi asutamisluba 11. jaanuaril 1929.
24. jaanuaril 1929 peetud asutamiskoosolekul olid kohal osanikud K. Tammann, O. Lillo, A. Pachel, K. Leilop, J. Must, A. Isotamm, A. Reier, J. Raumann, A. Meinvald, G. Reichelt, A. Roosi ja E. Orgusaar.
Oskar Lillo andis firmale üle mitmesuguseid kaupu (raadioaparaadid, detektorid, grammofonid, raadiokastid, valjuhääldid, raadiolambid jm raadiotarbed, elektrilambid, tulemasinad + äri ja kontori sisseseade) kokku 26 165 krooni väärtuses ja sai vastu OÜ Radioni osatähti 21 000 krooni väärtuses, ülejäänud summa ulatuses jäi ta OÜ Radion kreeditoriks.
Karl Tammann andis firmale üle mitmesuguseid kaupu (raadioaparaadid, detektorid, valjuhääldid, raadiolambid jm raadiotarbed) kokku 9313 krooni väärtuses ja sai vastu OÜ Radioni osatähti 9000 krooni väärtuses, ülejäänud summa ulatuses jäi ta OÜ Radion kreeditoriks.
Nii O. Lillo kui K. Tammann andsid osa osatähti teistele osanikele ja lõpliku osatähtede (a 200 kr) jaotusena kinnitati:

Oskar Lillo 50 osatähte 10 000 kr
Karl Tammann 40 osatähte 8000 kr
Karl Leilop 12 osatähte 2400 kr
Jaan Must 10 osatähte 2000 kr
August Reier 6 osatähte 1200 kr
Aleksander Pachel 5 osatähte 1000 kr
Arnold Isotamm 5 osatähte 1000 kr
Elene Orgusaar 5 osatähte 1000 kr
Johan Raumann 5 osatähte 1000 kr
Adolf Meinvald 5 osatähte 1000 kr
Gerhard Reichelt 5 osatähte 1000 kr
August Roos 2 osatähte 400 kr

OÜ Radioni asju volitati ajama endine kaubamaja Radion omanik Oskar Lillo. Tema poolt OÜ-le üle antud raadioaparaatide hulgas oli näiteks ka Leilopi, Isotamme, Kingseppa ja Roosi valmistatud vastuvõtjaid.
9. veebruaril 1929 toimunud esimesel peakoosolekul valiti OÜ Radion juhatuse liikmeteks O. Lillo, K. Tammann, A. Isotamm, A. Pachel ja K. Leilop; juhatuse liikmekandidaatideks E. Orgusaar ja J. Raumann; revisjonikomisjoni liikmeteks J. Must, A. Reier ja A. Meinvald.
Veebruari keskel ilmusid ajakirjanduses kuulutused, milles teatati:
"Käesolevaga on mul au teatada, et mina oma ettevõtte firma "Radion" kõigi õigustega ja kohustustega üle annud olen "OÜ Radionile", milles mina isiklikult asjaajaja-direktorina edasi töötama saan. Kõiki tänades endise minu firmale avaldatud usalduse eest, palun seda ka üles näidata "OÜ Radion'ile". Austusega O. Lillo".
Ja allpool, nagu tol ajal kombeks:
"Teatame, et meie firma "Radion'i" omanikult härra O. Lillo'lt õigused ja kohustused oleme üle võtnud ja ettevõtte tegevust "OÜ Radion" nimel raadio kaupadega, grammofonidega, plaatidega ja jalgratastega jatkame. Kõige austusega "OÜ Radion'i" juhatus".


Raadioäri "Radion" uutes kätes.
Tallinna tuntuma raadioäri "Radioni" omanik hra O. Lillo'lt võttis üle neil päevil o./ü. „Radion", kelle juhatuse esimeheks on hra C. Tamman, tuntud suuräri omanik. Endine "Radioni" omanik O. Lillo töötab edaspidi o./ü. "Radioni" asjaajaja direktorina.
Uue juhatuse tegevusse astumisel on loota äri laiendamist. (Raadioleht 17.02.1929)


1929. aasta 14.-18. veebruarini toimunud II Eesti raadionäitusel saavutasid Radioni 4- ja 5-lambilised neutrodüünid kaks esimest auhinda. Hiljem avaldasid mõned raadioärid küll hindamise vastu protesti, väites, et komisjon oli tegutsenud kiirustades, ja nõudes uut hindamist.

Radion müüs ka firma Karl Tammann esindatud Prantuse raadioaparaate Radiola ja jalgrattaid, esindas Leningradi tehase Elektrosvjaz(!) raadiosaadusi (saatelambid, mikrofonid, mõõteriistad jm).

25. märtsil 1930 toimunud peakoosolekul kinnitatud OÜ Radioni 1929. a. aruande järgi oli firma puudujääk 1929. aastal 12 823,39 krooni.

OÜ Radioni asutajatel ja juhtidel oli ilmselt ambitsioon tõusta samaväärseks raadiovalmistajaks ja esindusäriks nagu näiteks OÜ Esto-Muusika või AS Tormolen & Ko. Kuid osaühinguks muutmine äsja puhkenud majanduskriisi tingimustes firmat ei päästnud ja 1930. aastal tunnistati OÜ Radion maksujõuetuks.
Majandusministeeriumi korduvatele nõuetele esitada 1930. a. aruanne ja bilanss vastas Karl Tamman lõpuks 1932. aasta septembris, et "...nõutud teateid võib Majandusministeerium saada maksujõuetuks tunnistatud OÜ Radioni konkursi valitsejalt Hr. adv. Everilt".


Raadioäri "Radioni" varandus oksjonile.
Kohtupristav Kippeli poolt müüakse võlgade katteks 6. mail ära Harju tän. 34 raadio-äri "Radioni" raadioaparaadid, valjuhääldajad, grammofoniplaadid, kaupluse sissesead ja mitmesugused muud kaubad, mis hinnatud 1775 kroonile.
Teine oksjon on samas 7. mail. (Päevaleht 06.05.1930)


Radioni ruumidesse Harju 34 asus peagi muusikaäri Akord.

OÜ Radion osanik, nii Radiophonile kui Radionile raadioaparaate ehitanud Karl Leilop jätkas tegevust enda raadioäris ja -töökojas Raadiokliinik.ISIKUD:

OSKAR LILLO
Sündinud ?
Surnud ?

Kaubamaja Radion omanik 1928-1929; OÜ Radion asutaja, juhatuse liige ja asjaajaja-direktor 1929-1930.
1920ndate alguses töötas Oskar Lillo Postimehe äriesindajana (kuulutustemüüja), hiljem oli reklaam- ja kirjastusbüroo Ole omanik, mille juurde asutas 1929. a. sügisel 1. Tallinna teadete- ja eradetektiivibüroo.
1931. aastal kuulutas Tallinna-Haapsalu rahukogu O. Lillo kaubanduslikul alal maksujõuetuks.

Tallinna Post 08.03.1931; Päevaleht 06.06.1931; Rahva Sõna 09.08.1931; Esmaspäev 09.03.1931KARL TAMMANN (ka Carl Christian Tammann)
Sündinud 27. VI (vkj) 1879 Pärnus
Surnud ?

OÜ Radion asutaja ja juhatuse liige 1929-1930.
Karl Tammann oli 1920. aastatel Eestis tõeline suurärimees. Tema firma Karl Tammann & Ko tegeles autode, jalgrataste, masinate, tööstusseadmete, rehvide, kirjutusmasinate, mootorpaatide, laeva- ja kalandustarvete, toorainete ja kemikaalide, ravimite, kosmeetika ning manufaktuur- ja pudukauba sisseveo ja müügiga; firma osakondadeks olid lisaks Eesti-Aga (valgustus, keevitus, gaas), Lux (elektritarbed), Royal Derby Haapsalus (nahk, siid, kudumid, ehted). Karl Tammann oli autoäri Konzentra asutajaid.
Kümnendi lõpul sattus ta raskustesse, lõpetas vahepeal aktsiaseltsina tegutsenud firma Karl Tammann & Ko, rajas selle asemel firma Karl Tamman & Stefan Traustel, mille likvideerimise järel mootoritööstuse Erta, mis läks aga peagi üle tema pojale Ernstile.
1935. a. augustis tunnistati Karl Tammann tema enda palvel mittekaubanduslikul alal maksujõuetuks.

Rahvusarhiiv ERA.969.1.687 (Majandusministeerium); Tallinna Oleviste koguduse personaalraamat (TLA.236.1.53); Esmaspäev 25.08.1935 jm.
KARL LEILOP
Sündinud 31. XII (vkj 18. XII) 1880 Pärnumaal Saarde kihelkonnas Pati mõisas
Surnud 5. IX 1967 Tallinnas

Raadioaparaatide ehitaja ja parandaja Radiophonis 1925-1928.
Vt Raadiokliinik
AUGUST REIER - OÜ Radiophon osanik. Ilmselt on tegemist 1920. aastate tuntud tubakatöösturiga (tubakatehased AS Astoria, AS KaDeWe).

GERHARD REICHELT - OÜ Radiophon osanik. Ilmselt elektrotehnika-kontori Gerh. E. Reichelt omanik.

raadiotuba[ät]hot.ee