ESILEHELE TEHASED TTV HOOAEG 1934/35
TTV hooaeg 1934/35 ainult tüübid
TTV
Hooaeg 1934/35


Kataloog: TARTU TELEFONIVABRIK AKTSIASELTS RAADIOVASTUVÕTJATE JA RAADIOOSADE HINNASTIK 1934/35
  välja arvatud Rahvaaparaat 35W Luxus
VT KATALOOGI

Mudel: RAHVAAPARAAT 35B
Toide: patarei
Lambid: 3
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: 105.- kr.

Koopia Saksa rahvavastuvõtjast
VE301B


RA 35B
Nr. 4132

Omanik: Sven.Paavel[ät]gmail.com

   
Mudel: RAHVAAPARAAT 35A
Toide: võrk - alalisvool
Lambid: 2
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: 115.- kr.

Koopia Saksa rahvavastuvõtjast
VE301

Mudel: RAHVAAPARAAT 35W
Toide: võrk - vahelduvvool
Lambid: 2
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: 120.- kr.

Koopia Saksa rahvavastuvõtjast
VE301


RAHVAAPARAAT 35W
Nr. 4058

Erakogu

   
RAHVAAPARAAT 35W
Nr. 4393

Fotod: Osta.ee (2012)
   
 
Mudel: RAHVAAPARAAT 35W LUXUS
Toide: võrk - vahelduvvool
Lambid: 3 (Telefunken RENS1284, RES964, RGN564 või Philips E446, E443H, 1803)
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: 130.- kr.
   lasti välja 1934. a. lõpus TTV
   raadiotööstuse 10. juubeli puhulDisainieeskujuks on olnud 1932/33
LORENZ MÜNCHEN (Saksamaa)


RA 35W LUXUS
Nr. 4900
Omanik: urti[ät]hot.ee - Raadiomuuseum

   
RA 35W LUXUS
Nr. 4930

Omanik: vana.raadio[ät]hot.ee

     
 
Mudel: MAAILMA-SUPER 35
Toide: võrk - vahelduvvool ja alalisvool
Lambid: 4
Lainealad: 3 (17-52, 200-600, 750-2000 m)
Võnkeringid:
Hind: 340.- kr.

Lähtemudeliks on olnud
SCHAUB WELTSUPER 35W
(Saksamaa)


MAAILMA-SUPER 35
Nr. 2455

Omanik: urti[ät]hot.ee - Raadiomuuseum
Nupud vahetatud

MAAILMA-SUPER 35 (?)
(mudelitähised puuduvad)
Nr. 2485

Tartu Linnamuuseumi kogu


1935. aasta kevadel saadi Ameerikast (ilmselt Lõuna-Ameerikast) tellimus 300 raadioaparaadi "Maailma Super" peale. (Postimees 20.03.1935)Võib-olla MAAILMA-SUPER 35
(mudelitähised puuduvad, sisu sarnane Schaub Weltsuper 35-le)
Nr. 2338

Erakogu

   
   
 

Kaks sellises kastis aparaati olid Tartu Telefonivabriku ekspositsioonis 3.-7. novembril 1934 Tallinnas Börsisaalides toimunud VI Eesti Raadionäitusel. TTV väljapaneku kirjeldustes mainitakse ainult 3 Rahvaaparaadi mudelit ja superit Maailma-Super 35.
Fotod: Vaba Maa 03.11.1934 /Digiteeritud eesti ajalehed (dea.nlib.ee)/ ja Tallinna Linnamuuseum TLM Fn 1763 (muis.ee)TTV 1934/35 hooaja kolm RAHVAVASTUVÕTJA mudelit (35B, 35A, 35W) põhinesid Saksamaa rahvavastuvõtjal (Volksempfänger) VE301. Siiski kujunes TTV versioonide hind Eesti oludes nähtavasti liiga kõrgeks, et võimaldada nende massilist levikut.

Raadio nr 39, 9. november 1934 (ülevaade raadionäitusest):
"Teine rahvavastuvõtjaid propageerija kodumaa firma, pigemini suurfirma "Tartu telefonivabrik", on kopeerinud pisiasjadeni saksa rahvavastuvõtja VE301 kolmes kujus: alalisele, vahelduvale ning patarei voolule. Tõepoolest, võrdlemisel saksa originaalaparaadiga tuli nentida, et ka kvaliteedilt polnud lahkuminekuid Tartu ja saksa Volks-Empfänger'i vahel. Meile tundub aga aparaadi hind veidi kallis, eriti patareitüübil. Ei tahaks uskuda, et suur tehas ei suuda valmistada 3-lambilist takistusvõimendajat odavamalt kui 105 krooni. Igatahes praegusel hetkel pole sellel patareivastuvõtjal meie raadioturul võistlejat. Vastuvõtja on tundelikkuselt ja selektiivsuselt isegi parem samatüübilisest võrkvastuvõtjast, jääb aga hääle poolest veidi maha viimasest."


TTV 1934/35 hooaja neljas mudel MAAILMA-SUPER 35 oli valmistatud Saksa firma Schaub mudeli Weltsuper 35W eeskujul.
Raadio nr 39, 9. november 1934 (ülevaade raadionäitusest):
"Rahvavastuvõtjate kõrval on näha ka Tartu telefonivabriku 4-lambiline super, mis oma ehitusviisilt tuletab meelde väga tugevasti üht Saksa firma vastuvõtjat. Võib olla, seisab selleski põhjus, miks Tartu telefonivabriku vastuvõtjate hindu ei saa alandada - litsentsid maksavad palju ja algupärast algatust on vist seal liiaks vähe. Töö puhtus ei jäta midagi soovida - on ju Tartu telefonivabrik üks tehniliselt paremini varustatud tehaseid kodumaal."


ESILEHELE TEHASED TTV HOOAEG 1934/35