ESILEHELE TEHASED TTV HOOAEG 1934/35
TTV hooaeg 1934/35 säilinud aparaadid
TTV
Hooaeg 1934/35 (tüübid)


Kataloog: TARTU TELEFONIVABRIK AKTSIASELTS RAADIOVASTUVÕTJATE JA RAADIOOSADE HINNASTIK 1934/35
  välja arvatud Rahvaaparaat 35W Luxus
VT KATALOOGI

Mudel: RAHVAAPARAAT 35B
Toide: patarei
Lambid: 3
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: 105.- kr.

Koopia Saksa rahvavastuvõtjast
VE301B

Mudel: RAHVAAPARAAT 35A
Toide: võrk - alalisvool
Lambid: 2
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: 115.- kr.

Koopia Saksa rahvavastuvõtjast
VE301

Mudel: RAHVAAPARAAT 35W
Toide: võrk - vahelduvvool
Lambid: 2
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: 120.- kr.

Koopia Saksa rahvavastuvõtjast
VE301

Mudel: RAHVAAPARAAT 35W LUXUS
Toide: võrk - vahelduvvool
Lambid: 3 (Telefunken RENS1284, RES964, RGN564 või Philips E446, E443H, 1803)
Lainealad:
Võnkeringid:
Hind: 130.- kr.
   lasti välja 1934. a. lõpus TTV
   raadiotööstuse 10. juubeli puhulDisainieeskujuks on olnud 1932/33
LORENZ MÜNCHEN (Saksamaa)

Mudel: MAAILMA-SUPER 35
Toide: võrk - vahelduvvool ja alalisvool
Lambid: 4
Lainealad: 3 (17-52, 200-600, 750-2000 m)
Võnkeringid:
Hind: 340.- kr.

Lähtemudeliks on olnud
SCHAUB WELTSUPER 35W
(Saksamaa)


1935. aasta kevadel saadi Ameerikast (ilmselt Lõuna-Ameerikast) tellimus 300 raadioaparaadi "Maailma Super" peale. (Postimees 20.03.1935)TTV 1934/35 hooaja kolm RAHVAVASTUVÕTJA mudelit (35B, 35A, 35W) põhinesid Saksamaa rahvavastuvõtjal (Volksempfänger) VE301. Siiski kujunes TTV versioonide hind Eesti oludes nähtavasti liiga kõrgeks, et võimaldada nende massilist levikut.

Raadio nr 39, 9. november 1934 (ülevaade raadionäitusest):
"Teine rahvavastuvõtjaid propageerija kodumaa firma, pigemini suurfirma "Tartu telefonivabrik", on kopeerinud pisiasjadeni saksa rahvavastuvõtja VE301 kolmes kujus: alalisele, vahelduvale ning patarei voolule. Tõepoolest, võrdlemisel saksa originaalaparaadiga tuli nentida, et ka kvaliteedilt polnud lahkuminekuid Tartu ja saksa Volks-Empfänger'i vahel. Meile tundub aga aparaadi hind veidi kallis, eriti patareitüübil. Ei tahaks uskuda, et suur tehas ei suuda valmistada 3-lambilist takistusvõimendajat odavamalt kui 105 krooni. Igatahes praegusel hetkel pole sellel patareivastuvõtjal meie raadioturul võistlejat. Vastuvõtja on tundelikkuselt ja selektiivsuselt isegi parem samatüübilisest võrkvastuvõtjast, jääb aga hääle poolest veidi maha viimasest."


TTV 1934/35 hooaja neljas mudel MAAILMA-SUPER 35 oli valmistatud Saksa firma Schaub mudeli Weltsuper 35W eeskujul.
Raadio nr 39, 9. november 1934 (ülevaade raadionäitusest):
"Rahvavastuvõtjate kõrval on näha ka Tartu telefonivabriku 4-lambiline super, mis oma ehitusviisilt tuletab meelde väga tugevasti üht Saksa firma vastuvõtjat. Võib olla, seisab selleski põhjus, miks Tartu telefonivabriku vastuvõtjate hindu ei saa alandada - litsentsid maksavad palju ja algupärast algatust on vist seal liiaks vähe. Töö puhtus ei jäta midagi soovida - on ju Tartu telefonivabrik üks tehniliselt paremini varustatud tehaseid kodumaal."


ESILEHELE TEHASED TTV HOOAEG 1934/35